ZO ČSOP JARO Jaroměř

Finančním darem

Podpořte naši činnost, zapojte se!

Vaše dary pomáhají chránit naše přírodní dědictví i zajistit péči o handicapované živočichy. Naše organizace je nejaktivnějším spolkem na ochranu přírody (nejen) v Královéhradeckém kraji. Zcela zásadním každoročním problémem je pro nás zajištění prostředků na vlastní činnost. Ačkoliv se nám daří do ochrany přírody zapojovat velké množství dobrovolníků, tak prostředky dárců jsou klíčové na zajištění základního fungování našeho spolku. Přivítáme proto jakoukouliv finanční částku k tomu, abychom mohli i nadále zachraňovat cenné přírodní lokality a provozovat záchrannou stanici pro handicapované živočichy.

Podpořte nás formou DMS. Zašlete text: DMS ZVIREVNOUZI JAROMER na číslo 87 777
(Cena DMS je 30 Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 28.50 Kč. Službu zajišťuje Fórum dárců více ZDE.)

Kompletní seznam sponzorů za rok 2016 najdete zde.