ZO ČSOP JARO Jaroměř

Invaze v naší přírodě

Invazní (nepůvodní, cizí, zavlečené, „vetřelecké“) druhy jsou na daném území nepůvodní (jak neúmyslně zavlečené, tak záměrně dovezené člověkem). Snadno se rozmnožují, rychle se šíří, osidlují všechna příhodná stanoviště a vytlačují původní rostlinné druhy. Mění přírodní stanoviště a negativně ovlivňují biologickou rozmanitost. Mnohé invazní druhy nezřídka způsobují i značné hospodářské škody (agresivní „plevele“ či „škůdci“), znehodnocují krajinu (monotónní společenstva), mohou způsobovat i zbytečné zdravotní potíže (pylové alergie, dotykové reakce).

Celosvětově se odhaduje, že invazní druhy způsobují globální ekonomice roční ztráty ve výši 1,4 bilionu USD (což představuje 5% HDP planety). Dle odhadů stály např. do roku 1993 nepůvodní druhy americkou ekonomiku 96,94 miliard USD. Vzpomeňme i notoricky známý problém s králíky v Austrálii.

Mezi nejznámější invazní druhy u nás patří z rostlin např. bolševník velkolepý,i křídlatky či netýkavky žlaznaté. Ze živočichů pak např. plzák španělský či norek americký. Bránění šíření (vysazování, úniky) či potírání nejproblematičtějších druhů může zabránit zbytečným problémům v budoucnosti. Bohužel u řady druhů byla navždy promarněna šance na zastavení invazí a s jejich negativním vlivem patrně bude nutno potýkat se napořád.