Management

Management a ochrana lokality

Navzdory své přírodovědecké hodnotě lokalita není chráněná coby zvláště chráněné území dle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, je pouze registrovaným Významným krajinným prvkem dle tohoto zákona a dále je lokalita obecně chráněna jako biotop zvláště chráněných druhů – ještěrky obecné, slepýše křehkého, užovky obojkový, lilie zaltohlávku, česneku hranatého, ťuhýka obecného, strakapouda prostředního, krutihlava obecného, lejska šedého (hnízdění),  krahujce obecného, včelojeda lesního, čápa bílého (potravní biotop), sluky lesní (potravní biotop za tahu).

O lokalitu pečujeme (vyřezávání náletových dřevin, kosení travních porostů, pastva smíšeného stáda cca 50 ovcí a koz) od roku 2003.

Na lokalitu jsme nainstalovali také informační panel o přírodovědných hodnotách celého území, vyvěsili jsme zde ptačí budky, zbudovali zimoviště a líhniště pro plazy a zajistili ji alespoň minimální zákonnou ochranu úředním zaevidováním lokality jako registrovaného významného krajinného prvku.

Na konci roku 2012, kdy se objevila hrozba prodeje části lokality a její přeměna na plantáž rychle rostoucích topolů, jsme zahájili kampaň, jejímž cílem je postupné odkoupení lokality od stávajících majitelů tak, aby byl vlastníkem Český svaz ochránců přírody – tedy nejvyšší záruka adekvátní ochrany zdejší cenné přírody.

Díky veřejné sbírce Místo pro přírodu se první pozemky (více než 4 hektary) začaly odkupovat již v roce 2013. Tím zde vzniká první „soukromá“ ještěrčí rezervace na území ČR – Ještěrčí ráj.

Dobrovolníci při práci na lokalitě

Údržba ohradníků

Ovce-ochranářky při práci

Náš tým vyráží pracovat na stráň

Likvidování náletových dřevin s dobrovolníky

Materiál na stavbu ohrad

Současný stav

Současný stav

Současný stav

Současný stav

Stav před zahájením péče – náletové dřeviny

Stav před zahájením péče – náletové dřeviny

Stav před zahájením péče – porosty třtiny křovištní

A takhle si s nálety poradí naše zkušené pomocnice…