ZO ČSOP JARO Jaroměř

Ochrana plazů

Mapování a ochrana plazů

Cílem projektu je zmírnit působení negativních faktorů na populace plazů za pomoci:

* pravidelného monitoringu lokalit plazů na Velkém Jaroměřsku, vyhledávání nových populací ohrožených lidskou činností
* vytváření nových úkrytových možností, zejména stavbou na sucho skládaných kamenných zídek
* zřizování míst vhodných k rozmnožování plazů (líhniště pro užovky, pískové pece pro ještěrky) a budování zimoviště
* péče o lokality plazů, zejména potlačení zarůstání lokalit náletovými dřevinami
* vhodné formy osvěty se snažit potírat zbytečné lidské předsudky a odpor k plazům

Prozatím se nám podařilo:

Od roku 1999 pravidelněji sledujeme na Velkém Jaroměřsku přes 125 lokalit, na kterých žijí populace plazů, každoročně vyhledáváme a mapujeme i lokality nové.

Budujeme na sucho skládané kamenné zídky:

* Areál záchranné stanice Jaroměř (2000 – 2002; postaveno 55 m zídek s pískovými pecemi)
* Biocentrum Obora Smiřice (2002; délka zídky 10 m)
* Vlkov – “Smiřický kopeček” (2002; délka zídky 4 m)
* Hradec Králové – PR Na Plachtě (2005; délka zídky 15 m, výška místy až 2 m, zhotoveny i převisy pro mravkolvy)

Stavíme líhniště a zimoviště pro užovky a další druhy plazů:

* Areál záchranné stanice Jaroměř (2001; úkrytiště a zimoviště pro užovky a slepýše, cca 5 x 8 m)
* Biocentrum Obora Smiřice (2004; zimoviště a líhniště cca 4 x 4 m s přední stěnou tvořenou skládanou zídkou z kamenů)
* Jaroměř – Písník Jakubské předměstí (2006; zimoviště a líhniště cca 4 x 4 m s přední stěnou tvořenou skládanou zídkou)
* Josefov – severní svahy u bývalého vojenského cvičiště (2006; zimoviště a líhniště cca 4 x 4 m)

Substrát v zimovištích a líhništích pravidelně každoročně doplňujeme.

Pečujeme o lokality plazů odstraňováním náletových dřevin:

* Josefov – okraj parku (2001; odstraněno cca 2 500 m2 nál. dřevin)
* Vlkov – “Smiřický kopeček” (2002, odstraněno cca 100 m2 nál. dřevin)
* Brod nad Labem – “Ještěrčí stráň”; (2005; odstraněno cca 3 000 m2 nál. dřevin)
* Velichovky – stráň; (2004 – 2006; odstraněno cca 2 000 m2 nál. dřevin)
* Josefov – severní svahy u bývalého vojenského cvičiště (2005 – 2006; odstraněno cca 10 000 m2 nál. dřevin)

Dříve všude hojná ještěrka obecná rychle mizí z naší přírody a podobně je na tom i slepýš křehký a další druhy plazů. Mezi místa, kde se ještěrky ještě vyskytují, patří i nejbližší okolí a areál stanice pro handicapované živočichy v Jaroměři. Na ještěrky zde nevhodně působí několik faktorů, jakými jsou například nedostatek vhodných zimovišť, líhnišť, úkrytů, slabá potravní základna apod. Většinu těchto faktorů může pomoci eliminovat výstavba suchých, skládaných, kamenných zídek. Pro ještěrky je žádoucí do nich navíc zabudovat jakési “pískové kapsy a pece”, do nichž kladou vajíčka. Zídky jsou využívány pro přezimování všech vývojových stádií ještěrek i slepýšů, rovněž i jako úkryty před přirozenými nepřáteli a nepřízní počasí. Zároveň pečujeme i o několik dalších populací plazů na Velkojaroměřsku. Podpora spočívá většinou v brzdění náletu dřevin a přílišnému rozvoji vegetace, která značně zastiňuje a ničí stanoviště plazů.

OdkazyMapování obojživelníků a plazů (BioLib.cz)