ZO ČSOP JARO Jaroměř

Ochrana motýlů

Již řadu let se věnujeme výzkumu biologie jednotlivých druhů denních motýlů a zhruba od roku 2013 se zaměřujeme na ochranu vymírajících druhů motýlů na území Čech, Moravy, Slovenska a Rakouska. V přírodě pomáháme citlivými ochranářskými zásahy (např. likvidace náletů, pastva smíšených…