Rozsocha – početnost vstavačů roste

Tuto lokalitu jsme původně začali zachraňovat před agresivní třtinou z důvodu snahy o ochranu jedné z posledních východočeských populací ve VČ kriticky ohrožené saranče rezavé. Spolu s ní zde žijí i někteří vzácní motýli a dokonce i orchideje. Konkrétně jde o druh vstavač mužský. Letos jich je díky naší péči o deset víc – celkem 28.

Napsat komentář