Monthly archives for Listopad, 2010

Záchrana dalších ohrožených lokalit v roce 2010...

Záchrana dalších ohrožených lokalit v roce 2010!

Kromě praktické péče o většinu lokalit zahrnutých do našeho pozemkového spolku jsme  v roce 2010 přibrali ještě lokality  zbrusu nové. Většině z nich hrozil by jinak hrozil zánik, nebo alespoň snižování druhového bohatství a vymírání populací vzácných živočichů a rostlin. A které lokality že to jsou? Tak to vezmeme pěkně od začátku roku až k jeho konci…

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!