Monthly archives for Září, 2011

Makáme, makáme, pečujeme již o více jak stovku ...

Makáme, makáme, pečujeme již o více jak stovku lokalit!

Tak je to tady dříve, než jsme čekali. Do Velkojaroměřského pozemkového spolku je nyní zahrnuto přes sto přírodovědně cenných lokalit východních, středních a severních Čech a západního Slovenska. Pokračujeme v přípravách na expanzi na střední a jižní Moravu. A naše práce má celou řadu konkrétních výsledků, zde je alespoň část těch nejzajímavějších:

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!