Monthly archives for Únor, 2012

Nejohroženější chráněná území v Královéhradecké...

Nejohroženější chráněná území v Královéhradeckém kraji se v roce 2011 dočkala adekvátní péče.

Navzdory tomu, že příroda v královéhradeckém kraji byla na mnoha místech člověkem citelně poničena, stále zde naštěstí ještě existují místa, která stojí za to chránit. Některé z biologického pohledu velmi cenné plochy jsou naštěstí územně chráněny ve zvláště chráněných územích. Bohužel alespoň některé z nich však rozhodně nestačí jen formálně chránit před jejich ničením či poškozováním, ale je […]

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!