Monthly archives for Květen, 2012

Čerstvě uzavřené další dohody s vlastníky = šan...

Čerstvě uzavřené další dohody s vlastníky = šance na záchranu dalších velmi cenných lokalit!

V loňském roce jsme si vytyčili pokusit se o ochranu (často spíše až záchranu) celé řady „nových“ lokalit – alespoň částečně viz předchozí články. Z celkem 32 vytipovaných lokalit se nám 23 z nich podařilo dotáhnout takovým způsobem, že jsme nejen že navázali úzkou spolupráci s jejich vlastníky či uživateli, ale zrovna se pustili i […]

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!