Monthly archives for Prosinec, 2012

Pomozte, prosím, zachránit Ještěrčí ráj v Brodě...

Pomozte, prosím, zachránit Ještěrčí ráj v Brodě u Jaroměře!

Nedaleko Jaroměře nad vesničkou Brod nad Labem se zdvíhá teplomilná stráň, které milovníci přírody přezdívají Ještěrčí ráj. Ta je domovem mnohým vzácným živočichům, kromě barevných ještěrek je to zejména množství různorodých denních a nočních motýlů ale i zpěvného ptactva nebo pozoruhodných rostlin.

Čerstvé fotky z aktivní údržby lokalit v naší p...

Čerstvé fotky z aktivní údržby lokalit v naší péči v letošním roce

Na našem hlavním webu www.jarojaromer.cz právě visí fotky zachycující nejen naši praktickou péči o přírodovědně hodnotné lokality Velkého Jaroměřska, ale i pár fotek zvířecích a rostlinných obyvatel, kterým jsou tyto lokality domovem. Tak tam jukněte, určitě alespoň některá fota jsou dosti vydařená!

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!