Monthly archives for Únor, 2013

Hurá na Pouzdřanskou step a Pálavu

Hurá na Pouzdřanskou step a Pálavu

Český svaz ochránců přírody JARO ve spolupráci se správou CHKO Pálava Vás srdečně zvou na pracovně – vzdělávací akci JIHOMORAVSKÉ KEŘOBRANÍ NA POUZDŘANSKÉ STEPI NA PÁLAVĚ 

Ještěrčí ráj se stává skutkem – první hek...

Ještěrčí ráj se stává skutkem – první hektar je náš, respektive „našich“ ještěrek!

Právě se přepisuje vlastnictví z původních majitelů na Český svaz ochránců přírody a Ještěrčí ráj se tak stává v těchto dnech skutečností. A tím i nejlépe chráněnou lokalitou v péči naši organizace! Děkujeme všem, kteří nám pomáhají nejen s tímto projektem.

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!