Monthly archives for Březen, 2013

Den Země v Přírodní památce Na Plachtě v Hradci...

Den Země v Přírodní památce Na Plachtě v Hradci Králové

V sobotu 20. dubna 2013 se uskuteční již tradiční brigáda v přírodní památce Na Plachtě. Srdečně zveme všechny, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu a pomoci této jedinečné lokalitě!

Jihomoravské keřobraní je za námi a vydařilo se...

Historicky první Jihomoravské keřobraní, které jsme uspořádali ve spolupráci se Správou CHKO Pálava, máme úspěšně za sebou a můžeme být spokojení – účast byla nad očekávání dobrá…

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!