Monthly archives for Leden, 2014

Krátké ohlédnutí za sezónou 2013…

Krátké ohlédnutí za sezónou 2013…

Náš Velkojaroměřský pozemkový spolek nyní zahrnuje již téměř 150 lokalit a už dávno se tak co do počtu lokalit a každoročně obhospodařované plochy stal největším pozemkovým spolkem v České republice. Loni jsme dokonce první lokalitu o rozloze přibližně 3,5 hektaru zakoupili, abychom zajistili co nejúčinnější ochranu a zachránili ji před likvidací. Jak jsme se loni […]

Pojďte s námi tuto sobotu pomoci jedné krásné l...

Pojeďte pomoci na Středočeské houštíbraní.

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!