Aktuality Krátké ohlédnutí za sezónou 2013…

Krátké ohlédnutí za sezónou 2013…

Náš Velkojaroměřský pozemkový spolek nyní zahrnuje již téměř 150 lokalit a už dávno se tak co do počtu lokalit a každoročně obhospodařované plochy stal největším pozemkovým spolkem v České republice. Loni jsme dokonce první lokalitu o rozloze přibližně 3,5 hektaru zakoupili, abychom zajistili co nejúčinnější ochranu a zachránili ji před likvidací. Jak jsme se loni …

Read Article Read More