Monthly archives for Červen, 2014

Tábor Olešenka 2014

Srdečně zveme na již 24. ročník našeho tábora Olešenka! Tábor se bude konat tradičně na přelomu července a srpna, na tradičním místě, s tradičním organizačním týmem a tradičně spoustou práce, ale také hromadou zábavy, výletů do českého i polského pohraničí, přednášek, workshopů a dalších skopičin…

Žíka, mokřadní louky u rybníka Šejval

Mokřadní louky po obou stranách rybníka Šejval (navazující na hráz), který se nalézá západně od silnice Radhošť – Jaroslav.

Zieleniec (Polská republika) – bývalý kam...

Dno bývalého kamenolomu východně od obce Zieleniec, západně od rašelinišť Czarne bagno a Topielisko.

Žehuň/Polní Chrčice – teplomilný sad Kozí...

Sad v zatáčce silnice u Kozí hůry u Žehuně, tj. ca 300 m (vzdušnou čarou) VJV kóty Kozí hůra (272 m n. m.)

Zboží/Žireč/Dvůr Králové – Hrubá luka

Mokřadní louka pod rybníkem 400 m východně od polní cesty Zboží – Hrubá Luka, 450 m jižně od obce Zboží.

Záměl – přírodní rezervace Zámělský borek

Teplomilné stráně nad železniční tratí severně od obce Záměl, cca 500 m západně od silnice Vamberk – Záměl.

Záboří – teplomilná mez a zahrada

Mez a část zahrady nad polní cestou vedoucí od bývalé školy v Záboří směrem k Čtyřdomí.

Vysokov – teplomilná stráň Kupkův kopec

e-shop

Teplomilná stráň na slínu na západním okraji obce Vysokov, nad železniční tratí.

Vysoké Mýto – U Vinic – slatinná lo...

e-shop

Mokřadní  louka u zahrádkářské kolonie jihovýchodně od silnice spojující Vysoké Mýto s Chocní, v části zvané U Vinic, jihozápadně od obce Dvořisko.

Vysoké Chvojno/Horní Ředice – mokřadní lo...

Mokřadní louka mezi rybníkem Smilek a silnicí z Chvojence na Holice

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!