Monthly archives for Říjen, 2014

Popice – stepní trávníky Popická stráň &#...

Stepní lokalita nacházející se severně od obce Popice, součástí přírodní památky Hochberk.

Jívka (Dolní Vernéřovice)/Odolov/Jívka II ̵...

Jívka (Dolní Vernéřovice)/Odolov/Jívka II – Orchidejové odkaliště měděné rudy Bohumír – jih

Částečně zatopené a dnes již nevyužívané, zoologicky i botanicky velmi významné odkaliště.

Pěčín/Slatina nad Zdobnicí – vlhká louka ...

Pěčín/Slatina nad Zdobnicí – vlhká louka Keptrova stráň

Předmět ochrany: Částečně zalesněná mokřadní louka s prameništěm a jednou z posledních populací vstavače mužského (Orchis mascula) v této oblasti.

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!