Lokality Pěčíkov východ – komplex teplomilných strání s jihovýchodní expozicí

Pěčíkov východ – komplex teplomilných strání s jihovýchodní expozicí

Komplex teplomilných strání na východním okraji obce Pěčíkov, částečně nad místní hospodou a částečně pod elektrickým vedením (velmi vysoké napětí). Většina strání má jižní, či jihovýchodní expozici. Předmět ochrany: Teplomilná, jižně orientovaná stráň s výskytem vymírajících motýlů. Dále zde žije i okáč voňavkový, kudlanka nábožná, ještěrka obecná nebo ťuhýk obecný, snad i užovka hladká. Ze …

Read Article Read More

Lokality Jívka (Dolní Vernéřovice)/Odolov/Jívka II – odkaliště měděné rudy Bohumír – sever

Jívka (Dolní Vernéřovice)/Odolov/Jívka II – odkaliště měděné rudy Bohumír – sever

Částečně vlhké a dnes již nevyužívané odkaliště, které z valné většiny zarostlo rákosem a náletem, které nalezeme mezi obcemi Radvanice a Jívka, pod hrází rybníka. Z botanického hlediska je lokalita zajímavá výskytem kruštíku tmavočeveného (Epipactis atrorubens). Lokalitu obývá pestřejší spetrum bezobratlých, zejména blanokřídlých, kteří však teprve čekají na podrobnější výzkum. Je však více než jisté …

Read Article Read More