Monthly archives for Listopad, 2014

Pěčíkov východ – komplex teplomilných str...

Pěčíkov východ – komplex teplomilných strání s jihovýchodní expozicí

Komplex teplomilných strání na východním okraji obce Pěčíkov, částečně nad místní hospodou a částečně pod elektrickým vedením (velmi vysoké napětí). Většina strání má jižní, či jihovýchodní expozici. Předmět ochrany: Teplomilná, jižně orientovaná stráň s výskytem vymírajících motýlů. Dále zde žije i okáč voňavkový, kudlanka nábožná, ještěrka obecná nebo ťuhýk obecný, snad i užovka hladká. Ze […]

Jívka (Dolní Vernéřovice)/Odolov/Jívka II – odk...

Jívka (Dolní Vernéřovice)/Odolov/Jívka II – odkaliště měděné rudy Bohumír – sever

Částečně vlhké a dnes již nevyužívané odkaliště, které z valné většiny zarostlo rákosem a náletem, které nalezeme mezi obcemi Radvanice a Jívka, pod hrází rybníka. Z botanického hlediska je lokalita zajímavá výskytem kruštíku tmavočeveného (Epipactis atrorubens). Lokalitu obývá pestřejší spetrum bezobratlých, zejména blanokřídlých, kteří však teprve čekají na podrobnější výzkum. Je však více než jisté […]

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!