Lokality Mikulov – stepní stráně – PR Svatý Kopeček

Mikulov – stepní stráně – PR Svatý Kopeček

Skalnatý vrch se stepními stráněmi a typickou siluetou kaple sv. Šebestiána, který se tyčí nad městem Mikulov. Předmět ochrany: Stepní a lesostepní  lokalita s bohatými společenstvy rostlin i živočichů. Jedná se o nejbohatší lokalitou s výskytem záraz a zárazovek v celé ČR, na jediném místě v ČR zde roste kavyl skalní (Stipa eriocaulis), který zde …

Read Article Read More