Monthly archives for Prosinec, 2014

Mikulov – stepní stráně – PR Svatý ...

Mikulov – stepní stráně – PR Svatý Kopeček

Skalnatý vrch se stepními stráněmi a typickou siluetou kaple sv. Šebestiána, který se tyčí nad městem Mikulov. Předmět ochrany: Stepní a lesostepní  lokalita s bohatými společenstvy rostlin i živočichů. Jedná se o nejbohatší lokalitou s výskytem záraz a zárazovek v celé ČR, na jediném místě v ČR zde roste kavyl skalní (Stipa eriocaulis), který zde […]

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!