Lokality Křivice – bývalé vojenské cvičiště

Křivice – bývalé vojenské cvičiště

Jedná se o bývalé vojenské cvičiště s písčinami a periodickými mokřady. Bohatá populace ještěrky obecné (Lacerta agilis), hnízdiště ťuhýka obecného (Lanius collurio). Potvrzen výskyt ve východních Čechách méně běžného ostruháčka ostružinového (Callophrys rubi).

Nezařazené Jetřichov – bývalý kamenolom

Jetřichov – bývalý kamenolom

Opuštěný kamenolom s mokřinami a jezírky severně od silnice Police – Broumov, cca 1 km jižně od obce Jetřichov. Lokalita je známá jako jedno z posledních míst na Broumovsku kde se můžeme setkat s kriticky ohroženou ropuchou krátkonohou (Bubo calamita). Žijí zde i další ohrožení obojživelníci jako např. čolek obecný (Lissotriton vulgaris), čolek hoský (Mesotriton …

Read Article Read More