Monthly archives for Březen, 2015

Volovka – teplomilná stráň a světlý les

e-shop

Zbytek teplomilné stráně zarůstající nálety a světlý listnatý les s výskytem bohaté populace vstavače nachového. Lokalita je významná i pro některé druhy teplomilných bezobratlých. Nutný další výzkum.  V současné době jednáme s vlastníky o možnosti údržby této lokality.

Hradčany/Provodín – písčiny, vřesoviště a mokřa...

Hradčany/Provodín – písčiny, vřesoviště a mokřady lokality Vlčí vřesoviště

Bezlesý pás pod elektrovody který se táhne od Ralska – Kuřívod, Skelné huti až okolím obce Hradčany a dále pak pokračuje k obci Provodín. Je tvořen mozaikou písčin, vřesovišť a  mokřadů.     Předmět ochrany: V rámci celé oblasti se jedná o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru […]

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!