Lokality Volovka – teplomilná stráň a světlý les

Volovka – teplomilná stráň a světlý les

Zbytek teplomilné stráně zarůstající nálety a světlý listnatý les s výskytem bohaté populace vstavače nachového. Lokalita je významná i pro některé druhy teplomilných bezobratlých. Nutný další výzkum.  V současné době jednáme s vlastníky o možnosti údržby této lokality.

Lokality Hradčany/Provodín – písčiny, vřesoviště a mokřady lokality Vlčí vřesoviště

Hradčany/Provodín – písčiny, vřesoviště a mokřady lokality Vlčí vřesoviště

Bezlesý pás pod elektrovody který se táhne od Ralska – Kuřívod, Skelné huti až okolím obce Hradčany a dále pak pokračuje k obci Provodín. Je tvořen mozaikou písčin, vřesovišť a  mokřadů.     Předmět ochrany: V rámci celé oblasti se jedná o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru …

Read Article Read More