Lokality Nenkovice – panonské stepní trávníky Syslovce

Nenkovice – panonské stepní trávníky Syslovce

Stepní komplex zejména s jižní, západní a východní expozicí na severozápadním okraji obce Nenkovice na Kyjovsku.                                  Předmět ochrany: Botanicky a zejména entomologicky významná lokalita. Roste zde vstavač vojenský (Orchis militaris) len tenkolistý (Linum tenuifolium), bílojetel pětilistý (Dorycnium pentaphyllum), kavyl …

Read Article Read More

Lokality Žďár nad Orlicí – mokřadní louka

Žďár nad Orlicí – mokřadní louka

Mokřadní loučka u západně od železniční trati, 200 m od jižního okraje obce Žďár nad Orlicí. Předmět ochrany: Mokřadní a písčitá stanoviště s výskytem prstantce májového, suchopýru úzkolistého, kozlíku dvoudomého, rozrazilu rozprostředného a dalších vzácnějších druhů rostlin. Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku: V roce 2015 jsme s vlastníkem uzavřeli dohodu o spolupráci při ochraně lokality. …

Read Article Read More

Aktuality Pojďte s námi pomoci přírodě Na Plachtě

Pojďte s námi pomoci přírodě Na Plachtě

Pojďte s námi pomoci přírodě Na Plachtě. V sobotu 18. dubna 2015 Vás zveme na tradiční jarní brigádu. Sraz účastníků v 9:00 na hrázi rybníka Plachta (GPS: 50.1880208N, 15.8524347E) – nedaleko autobusové zastávky Na Plachtě.

Lokality Josefov – teplomilné trávníky na pevnostních hradbách

Josefov – teplomilné trávníky na pevnostních hradbách

Teplomilné trávníky zarůstající nálety na pevnostních hradbách v Josefově u Jaroměře. Lokalitu jsme získali do péče v září roku 2014 a od roku 2015 zde postupně potlačujeme nálety, což propívá přírodě i pevnosti. Na lokalitě byl zjištěn výskyt majky obecné (Meloe proscarabaeus) – jedná se o jednu z několika málo východočeských lokalit, dále zde žije …

Read Article Read More