Monthly archives for Duben, 2015

Kobylí – stepní trávníky Kobylská stráň &...

Kobylí – stepní trávníky Kobylská stráň – Lácary

Teplomilná stráň severozápadně od obce Kobylí. Velmi cenná z hlediska stepních stanovištních podmínek, které poskytují útočiště celé řadě chráněných druhů.

Nenkovice – panonské stepní trávníky Sysl...

Nenkovice – panonské stepní trávníky Syslovce

Stepní komplex zejména s jižní, západní a východní expozicí na severozápadním okraji obce Nenkovice na Kyjovsku.                                  Předmět ochrany: Botanicky a zejména entomologicky významná lokalita. Roste zde vstavač vojenský (Orchis militaris) len tenkolistý (Linum tenuifolium), bílojetel pětilistý (Dorycnium pentaphyllum), kavyl […]

Žďár nad Orlicí – mokřadní louka

Žďár nad Orlicí – mokřadní louka

Mokřadní loučka u západně od železniční trati, 200 m od jižního okraje obce Žďár nad Orlicí. Předmět ochrany: Mokřadní a písčitá stanoviště s výskytem prstantce májového, suchopýru úzkolistého, kozlíku dvoudomého, rozrazilu rozprostředného a dalších vzácnějších druhů rostlin. Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku: V roce 2015 jsme s vlastníkem uzavřeli dohodu o spolupráci při ochraně lokality. […]

Pojďte s námi pomoci přírodě Na Plachtě

Pojďte s námi pomoci přírodě Na Plachtě. V sobotu 18. dubna 2015 Vás zveme na tradiční jarní brigádu. Sraz účastníků v 9:00 na hrázi rybníka Plachta (GPS: 50.1880208N, 15.8524347E) – nedaleko autobusové zastávky Na Plachtě.

Josefov – teplomilné trávníky na pevnostn...

e-shop

Teplomilné trávníky zarůstající nálety na pevnostních hradbách v Josefově u Jaroměře. Lokalitu jsme získali do péče v září roku 2014 a od roku 2015 zde postupně potlačujeme nálety, což propívá přírodě i pevnosti. Na lokalitě byl zjištěn výskyt majky obecné (Meloe proscarabaeus) – jedná se o jednu z několika málo východočeských lokalit, dále zde žije […]

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!