Monthly archives for Květen, 2015

Bělá pod Bezdězem/Vrchbělá – bývalý vojen...

Bělá pod Bezdězem/Vrchbělá – bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko – jižní část

Část bývalého vojenského výcvikového prostoru severně od Vrchbělé (část Bělé pod Bezdězem). Z důvodu rozlohy, rozdílných vlastníků a částečně i rozdílných společenstev je celá lokalita bývalé tankové střelnice rozdělena na jižní, severní a východní část. Jižní se nalézá severně silnice vedoucí okolo rekreačně zábavného centra až po nejjižnější (čtvrtou) cestu od východu na západ, která […]

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!