Lokality Kurdějov – stepní trávníky – PP Kamenný vrch u Kurdějova

Kurdějov – stepní trávníky – PP Kamenný vrch u Kurdějova

Komplex suchých stepních trávníků severozápadně od obce Kurdějov u Hustopečí. Velmi zachovalá společenstva s výskytem celé řady chráněných a evropsky významných druhů.   Předmět ochrany: Cenná teplomilná společenstva bohatá na výskyt mnoha chráněných druhů. Z rostlin například jedna z největších populací hadince nachového v ČR (Echium russicum), dále starček celolistý (Tephroseris integrifolia), koniklec velkokvětý (Pulsatilla …

Read Article Read More

Lokality Jindřichovský mokřad

Jindřichovský mokřad

Přírodní památka Jinřichovský mokřad se nachází na jihozápadním okraji obce Jindřichov (Jizerské hory).   Předmět ochrany: Předmětem ochrany je kvalitní mokřad s poměrně zachovalým ekosystémem mokřadních luk a výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (prstnatec májový, upolín evropský, vachta trojlistá) a živočichů (především obojživelníci).   Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku: V roce 2015 se naší dceřiné …

Read Article Read More

Lokality Mimoň/Hradčany – vřesoviště, písčiny a krátkostébelné trávníky na bývalé Hradčanském vojenském letišti

Mimoň/Hradčany – vřesoviště, písčiny a krátkostébelné trávníky na bývalé Hradčanském vojenském letišti

Asi nejrozsáhlejší a nejzachovalejší vřesoviště v BVVP Ralsko ve východním cípu letiště u obce Hradčany.   Předmět ochrany: Nalézá se zde jedna z posledních přežívajících populací vymírajícího, kriticky ohroženého motýla – modráska obecného (Plebejus idas). Spolu s ním se zde nalézají populace dalších kriticky ohrožených druhů – vratičky heřmánkolisté (Botrychium matricariefolium) §1 a ptačí nohy …

Read Article Read More

Lokality Bledulová louka na Frýdštejně

Bledulová louka na Frýdštejně

Louka na severním okraji obce Frýdštejn ležící ve svahu, ve spodní části podmáčená.   Předmět ochrany: Lokalita s hojným výskytem bledule jarní (Leucojum vernum).   Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku: V roce 2015 se naší dceřinné organizaci ČSOP Podještědí podařilo získat souhlas s péčí o tuto lokalitu.