Nezařazené Projekt na ochranu ohrožených biotopů již úspěšně několik měsíců běží!

Projekt na ochranu ohrožených biotopů již úspěšně několik měsíců běží!

Díky projektu „OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ“ podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska jsme se v letošním roce mohli rovnou pustit do práce. Na lokalitách Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara letos zajišťujeme kosení travních porostů a odklízení travní …

Read Article Read More

Lokality Radotín/Zadní Kopanina – Přírodní rezervace Radotínské údolí

Radotín/Zadní Kopanina – Přírodní rezervace Radotínské údolí

Přírodní rezervace se nachází na jihozápadním okraji Prahy, v závěru údolí od Radotína směrem na Zadní Kopaninu a je součástí CHKO Český kras. Předmět ochrany: Velká část území patří mezi Evropsky významné lokality a to především kvůli výskytu včelníku rakouského (Dracocephalum austriacum), který se zde vyskytuje jako jedna z devíti populací v České republice. Nachází …

Read Article Read More