Monthly archives for Červenec, 2015

Projekt na ochranu ohrožených biotopů již úspěš...

Díky projektu „OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ“ podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska jsme se v letošním roce mohli rovnou pustit do práce. Na lokalitách Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara letos zajišťujeme kosení travních porostů a odklízení travní […]

Radotín/Zadní Kopanina – Přírodní rezerva...

Radotín/Zadní Kopanina – Přírodní rezervace Radotínské údolí

Přírodní rezervace se nachází na jihozápadním okraji Prahy, v závěru údolí od Radotína směrem na Zadní Kopaninu a je součástí CHKO Český kras. Předmět ochrany: Velká část území patří mezi Evropsky významné lokality a to především kvůli výskytu včelníku rakouského (Dracocephalum austriacum), který se zde vyskytuje jako jedna z devíti populací v České republice. Nachází […]

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!