Monthly archives for Říjen, 2015

Kosoř/Radotín – skalní stepi – náro...

Kosoř/Radotín – skalní stepi – národní přírodní památka Černé rokle

Skalní výchozy a navazující skalní stepi a teplomilné stráně Českého krasu které se nalézají na jihovýchodním okraji Prahy, pod odbcí Kosoř, kolmo na Radotínské údolí.   Předmět ochrany: Lokalita mezinárodního významu z hlediska geologického, mj. vyhlášená nálezy zkamenělin či skálními útvary zvanými „sudy“. které jsou tvořeny z erodovaných devoských vápenců Neméně cenná je však i […]

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!