Lokality Dobré pole – stepní trávníky – NPP Dunajovické kopce

Dobré pole – stepní trávníky – NPP Dunajovické kopce

Téměř 100 ha plocha se zachovalou stepní vegetací a na ní vázanými ohroženými a chráněnými druhy rostlin a živočichů. Rozprostírá se mezi obcemi Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole a Dolní Dunajovice. 

Nezařazené Batín – mokřad

Batín – mokřad

Mokřad obklopený olšinou na severním okraji obce Batín, směrem na Rakov (Jičínsko). Předmět ochrany: Původně zazemněný mokřad který jsme začali v úzké spolupráci s vlastníkem pozemku obnovovat tak aby jednak dokázal zachytit více vody, a zároveň aby byl co nejatraktivnější pro naše druhy živočichů a rostlin. Výskyt kuňky obecné (Bombina bombina) a čolka obecného (Lissotriton …

Read Article Read More