Monthly archives for Prosinec, 2015

Dobré pole – stepní trávníky – NPP Dunajovické ...

e-shop

Téměř 100 ha plocha se zachovalou stepní vegetací a na ní vázanými ohroženými a chráněnými druhy rostlin a živočichů. Rozprostírá se mezi obcemi Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole a Dolní Dunajovice. 

Mutěnice – stepní trávníky – PP Bílý kopec u Če...

Mutěnice – stepní trávníky – PP Bílý kopec u Čejče

Komplex teplomilných strání táhnoucí se mezi obcemi Mutěnice a Čejč, součástí přírodní památky Bílý kopec u Čejče.

Batín – mokřad

Batín – mokřad

Mokřad obklopený olšinou na severním okraji obce Batín, směrem na Rakov (Jičínsko). Předmět ochrany: Původně zazemněný mokřad který jsme začali v úzké spolupráci s vlastníkem pozemku obnovovat tak aby jednak dokázal zachytit více vody, a zároveň aby byl co nejatraktivnější pro naše druhy živočichů a rostlin. Výskyt kuňky obecné (Bombina bombina) a čolka obecného (Lissotriton […]

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!