Lokality Dvořisko/Choceň/Sruby – mokřadní louka Srubské mokřiny

Dvořisko/Choceň/Sruby – mokřadní louka Srubské mokřiny

Popis lokality: Mokřina podél železničního náspu plus degradovaná slať. Příležitostně vysychající vodní plocha, hájek lužního charakteru, degradovaná slať s dominancí třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos), rákosu obecného (Phragmites australis), místy ostřice (Carex sp.) a zbytky původní slatinné vegetace (př. olešník kmínolistý (Selinum carvifolia)). Ohrožení: Slať je ohrožená spontánní degradací nebo převodem na intenzivně využívanou zemědělskou plochu. Předmět ochrany: …

Read Article Read More

Lokality Kostelecké Horky – malé prameniště, Vostřel

Kostelecké Horky – malé prameniště, Vostřel

Popis lokality: Prameniště ve svahu s dominancí skřípiny (Scirpus sp.), ostřic (Carex sp.) a tužebníku (Filipendula sp.). Ohrožení: Spontánní degradace nebo nevhodné hospodaření (mulčování), deponie posekané biomasi nad prameništěm. Zajímavosti: Ostřice Davallova (Carex davalliana), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) 2 ex. (naprostá většina se nachází mimo námi udržovanou plochu cca 100), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), ostřice …

Read Article Read More

Lokality Kostelecké Horky – olšové prameniště, Matějkovi

Kostelecké Horky – olšové prameniště, Matějkovi

Popis lokality: Prameniště ve svahu s dominancí skřípiny, bezkolence a ostřic. Ohrožení: Hlavním ohrožujícím faktorem jsou olše. Předmět ochrany: Pestré společenstvo ostřic: ostřice odchylná (Carex appropincuata), ostřie skloněná (Carex demissa), ostřice Davallova (Carex davalliana) (historicky, recentně nepotvrzena), ostřice rusá (Carex flava), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) 2 ex. , bledule jarní (Leucojum vernum), čertkus luční (Succisa pratensis), suchopýr …

Read Article Read More

Lokality Šachov – hliniště

Šachov – hliniště

Popis lokality: Bývalé hliniště se substrátem zásaditého ph. Stanoviště přirozeně podléhá sukcesi jen velmi pomalu. Hlavním ohrožujícím faktorem je nálet dřevin ve spodní části hliniště. Především entomologicky ale i botanicky a ornitologicky významnější lokalita: hnízdiště skřivana lesního (Lullula arborea), modrásek očkovaný (Phengaris teleius), modrásek vikvicocý (Polyommatus coridon), (možná i modrásek jetelový (Polyommatus bellargus)) soumračník máčkový …

Read Article Read More