Lokality Česká Třebová, Rybník – vstavačová stráň

Česká Třebová, Rybník – vstavačová stráň

Popis lokality: Jižně orientovaná, výslunná stráň (subxeroterm). Ohrožení: Přirozená degradace bylinného patra (sukcese) způsobená dlouhodobou neúdržbou pozemku. Zajímavosti: Místo kde bychom rádi obnovili zbytková populaci vstavače kukačky (Orchis morio), pokud to tedy ještě vůbec bude možné. Ze zajímavějších druhů živočichů zatím nalezen jen okáč rosičkový (Erebia medusa), nutný další průzkum. Vztah k pozemkovému spolku: V roce …

Read Article Read More

Lokality Pěčíkov IV, východ – okraj lesa

Pěčíkov IV, východ – okraj lesa

Popis lokality: Obecní pozemky, jižně vystavená, neudržovaná zákoutí okraje lesa (xeroterm až subxeroterm), cenné nášlapné kameny pro migrující hmyz. Ohrožení: Spontánní degradace, zalesnění, přírodně nešetrné hospodaření. Zajímavosti: Hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia),  modrásek podobný (Plebeius argyrognomon), modrásek černolemý (Plebeius argus), modrásek vikvicový (Polyommatus coridon), modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), okáč strdivkový (Coenonympha arcania), okáč voňavkový (Brintesia circe), …

Read Article Read More

Lokality Pěčíkov III, Na Hraničkách – paseky a okraj lesa

Pěčíkov III, Na Hraničkách – paseky a okraj lesa

Popis lokality: Zbytky původní světlo a teplomilné vegetace, místy stále ještě velmi kvalitní a však pro řadu hmyzích zástupců již zcela izolované lesem. Ohrožení: Umělé zalesňování, spontánní degradace vegatace vlivem zástinu a dlouhodobého neudržování. Zajímavosti: Okáč voňavkový (Brintesia circe), záraza žlutá (Orobanche lutea), místy lnice květel (Linaria vulgaris) a velmi hojná mateřídouška (Thymes sp.). Aktuální …

Read Article Read More

Lokality Pěčíkov II, u Šmeráka nad hospodou – výslunná stráň

Pěčíkov II, u Šmeráka nad hospodou – výslunná stráň

Popis lokality: Výslunná jižně orientovaná stráň, vegetace silně degradována vlivem dlouhodobé neúdržby. Ohrožení: Umělá výsadba dřevin. Zajímavosti: Krutihlav obecný (Jynx torquilla), okáč strdivkový (Coenonympha arcania), vhodným managementem by se dala zdejší vegetace opět vrátit do stavu přijatelného zajímavé organizmy vyskytující se v okolí. Aktuální management: Sekáme od roku 2015. Při údržbě lokality spolupracujeme s ČSOP Arion.

Lokality Pěčíkov východ, u Šmeráka pod elektrovody – výslunná stráň pod elektrickým vedením

Pěčíkov východ, u Šmeráka pod elektrovody – výslunná stráň pod elektrickým vedením

Popis lokality: Prudký jižní svah se zbytky velmi sucho a teplomilné vegetace (xeroterm). Na většině svahu pod dráty je však vegetace silně degradovaná nebo kompletně zarostlá křovím. Významným degradačním faktorem bylo štěpkování dřevin s ponecháním štěpky na místě. Ohrožení: Jádrová plocha momentálně není ničím ohrožena. Zajímavosti: Hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), modrásek podobný (Plebejus argyrognomon), modrásek černolemý …

Read Article Read More

Lokality Bezděkov, bývalý sad a přilehlé stráně

Bezděkov, bývalý sad a přilehlé stráně

Domníváme se, že na této lokalitě visí přežití místních populací vzácných moýlů protože je to zdá se jediné místo v okolí, kde by se dali vytvořit větší plochy vhodného stanoviště pro tyto velmi náročné motýly. Vše závisí na tom, co se nám podaří vyjednat s vlastníky a uživateli pozemků.

Lokality Bezděkov zahrady

Bezděkov zahrady

Popis lokality: Terasovité zahrady na jihovýchodně orientovaném svahu. Vegetace je zde již z velké části značně degradovaná (expanze třtiny) vlivem neúdržby pozemků. Místy je však ještě zachovaná celkem slušná vegetace výslunných teplomilných trávníků. Ohrožení: Nešetrné zemědělské hospodaření nebo naopak přirozená degradace společenstva. Zajímavosti: Ostruháček švestkový (Satyrium pruni) a okáč strdivkový (Coenonympha arcania). Aktuální management: Od roku …

Read Article Read More

Lokality Bezděkov sever II – výslunná křovinatá stráňka

Bezděkov sever II – výslunná křovinatá stráňka

Popis lokality: Malá neudržovaná, křovím zarostlá stráňka mezi zemědělsky využívanými pozemky, skvělí potenciál pro rozšíření plochy vhodného biotopu pro ohrožený hmyz, který se v okolí vyskytuje. Ohrožení: nešetrné zemědělské hospodaření nebo naopak přirozená degradace společenstva zapříčiněná neúdržbou vegetace. Aktuální management: V roce 2015 jsme realizovali první zásah v podobě seče křovinořezem ve spolupráci s ČSOP Arion.

Lokality Vranová, „Velká stráň u Kobylího dolu“ – výslunná stráň a světlá doubrava

Vranová, „Velká stráň u Kobylího dolu“ – výslunná stráň a světlá doubrava

Popis lokality: Stráně nad nivou Třebůvky se zbytky velmi cenné teplo a světlo milné luční vegetace a stará světlá doubrava (xeroterm). Ohrožení: Nešetrné zemědělské hospodaření (asi akutní – změna majitele!) nebo přirozená degradace společenstva vlivem neúdržby pozemku. Zajímavosti: Místo pro další lokální centrum pro celou řadu ohroženého hmyzu vyskytujícího se v okolí (navíc stará světlá doubrava), …

Read Article Read More

Lokality Stráně mezi Vranovou a Vraní horou – výslunné stráně nad nivou Třebůvky

Stráně mezi Vranovou a Vraní horou – výslunné stráně nad nivou Třebůvky

Popis lokality: Především na střední strání („pod chalupou“) se jedná o velmi cennou a velmi zachovalou světlo a teplo milnou vegetaci, navíc na rozdíl od všech strání v blízkém okolí zjevně na bazickém podkladu, takže je zdejší květena výrazně bohatší (hlavně kvantitativně). Stráň nad vesnicí je sice extrémně prudká, vegetace je zde však již zcela degradovaná, …

Read Article Read More