Monthly archives for Červen, 2016

Plechtinec – dolní stráň s teplomilnou ve...

Plechtinec – dolní stráň s teplomilnou vegetací

Úpatí kopce s jižně orientovanou slunnou strání východně od obce Plechtinec, severně od silnice Plechtinec – Stará Roveň.

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!