Lokality Plumlovské xerotermy

Plumlovské xerotermy

Popis lokality: Zbytky suchých a teplých strání, stepní trávníky až skalní stepy v okolí Plumlova. Jádrovou lokalitou je PP Čubernice – skalní step na okraji Plumlova. Po okolí je rozeseto mnoho dalších menších lokalitek se stepními trávníky. Zajímavosti: Modrásek jetelový (Polyommatus coridon) (místy hojný), modrásek černolemý (Plebejus argus), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), soumračník čárkovaný (Hesperia comma), …

Read Article Read More

Lokality Dzbel staveniště

Dzbel staveniště

Popis lokality: Dlouhodoběji nevyužívané staveniště. Mozaika suchých (xerotermních) a mokřadních stanovišť. Zajímavé druhy: 2015: Hvozdík kartouzek (Dianthus cartusianorum), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), perleťovec prostřední (Arginnis adippe), perleťovec kopřivový(Brenthis ino), perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia), modrásek tmavohnědý (Aricia agestis). Ohrožení lokality: Různé formy likvidace vegetace a stanovišť. Vztah k pozemkovému spolku: Lokalitu sledujeme od roku 2015 – …

Read Article Read More

Lokality Malé Hradisko

Malé Hradisko

Popislokality: Zbytky kdysi velkého komplexu výslunných strání (xerotermy). Zajímavosti: Perleťovec prostřední (Argynnis adippe), perleťovec velký (Argynnis aglaja), perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene),bělásek luční/hrachorový (Leptidea juvernica/sinapis), hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), modrásek bahenní (Phengaris nausithous), vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes), přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria). Nedávná historie: soumračník čárkovaný (Hesperia comma), perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne). Vztah k pozemkovému spolku: Připravujeme …

Read Article Read More

Lokality Lipová motokros

Lipová motokros

Popis lokality: Mohlo by se jednat o kvalitní biotop. Je potřeba udělat průzkum lokality.

Lokality PR Průchodnice (plus přilehlé okolí)

PR Průchodnice (plus přilehlé okolí)

Popis lokality: Suché a teplé trávníky (xeroterm). Zajímavosti: 2015: soumračník čárkovaný (Hesparia comma), perleťovec nejmenší (Boloria dia), Okáč strdivkový (Coenonympha arcania), modrásek tmavohnědý (Aricia agestis), jalovec obecný (Juniperus communis). Nedávná historie: modrásek bělopásný (Aricia eumedon). Ohrožení lokality: Citlivější druhy hmyzího společenstva na lokalitě jsou devastovány plošnou traktorovou sečí! Jiné části lokality jsou naopak ponechávány sukcesi …

Read Article Read More

Lokality Kladky, Bělá

Kladky, Bělá

Popis lokality: Areál bývalého dětského táboru, suché a teplé, jižně orientované stráně s kvalitní vegetací (xeroterm), přecházející v květnatou nivu potoka. Zajímavé druhy: 2015: perleťovec prostřední (Argynnis adippe), modrásek bahenní (Phengaris nausithous), bělásek luční/hrachorový (Leptidea juvernica/sinapis), modrásek nejmenší (Cupido minimus), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria). Znedávné historie: pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina), ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron), modrásek bělopásný …

Read Article Read More

Lokality Dzbel, PP Na Kozénku

Dzbel, PP Na Kozénku

Popis lokality: Suchá a teplá stráň a přilehlé meze a okraje luk (květnatý xeroterm). Zajímavé druhy: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), záraza (Orobanche sp.), perleťovec nejmenší (Boloria dia), martináč habrový/podobný (Saturnia pavonia/pavoniella). Vztah k pozemkovému spolku: Z botanického hlediska je lokalita zajišťovaná dobře, ale bohužel je ochrana špatně koncipovaná z hlediska ochrany bezobratlých. Zatím zde zajišťujeme …

Read Article Read More

Lokality Hynčina-Pohledy – výslunné stráně X

Hynčina-Pohledy – výslunné stráně X

Popis lokality: Cenné výslunné stráně se světlo a teplomilnými společenstvy (xeroterm až subxeroterm), součást důležitého migračního koridoru mezi Čechami a Moravou. Předmět ochrany: Hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia) a vřetenuška komonicová (Zygaena viciae). Aktuálná manahement: Zatím žádný. Vztah k pozemkovému spolku: Připravujeme jednání s majiteli.

Lokality Hynčina-Pohledy – výslunné stráně IX

Hynčina-Pohledy – výslunné stráně IX

Popis lokality: Cenné výslunné stráně se světlo a teplomilnými společenstvy (xeroterm až subxeroterm), součást důležitého migračního koridoru mezi Čechami a Moravou. Předmět ochrany: Chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), mateřídouška (Thymus sp.), modřenec chocholatý (Muscari comosum), dobromysl (Origanum sp.), vřetenuška komonicová (Zygaena viciae) a perleťovec nejmenší (Boloria dia). Aktuálná manahement: Zatím žádný.   Vztah k pozemkovému spolku: …

Read Article Read More

Lokality Hynčina-Pohledy – výslunné stráně VIII

Hynčina-Pohledy – výslunné stráně VIII

Popis lokality: Cenné výslunné stráně se světlo a teplomilnými společenstvy (xeroterm až subxeroterm), součást důležitého migračního koridoru mezi Čechami a Moravou. Předmět ochrany: Šalvěj (Salvia sp.), mateřídouška (Thymus sp.), modřenec chocholatý (Muscari comosum), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), jalovec obecný (Juniperus communis), černýš rolné (Melampyrum arvense), kručinka (Genista),  pětiprstka žežulník (Gymnadena conopsea). Vřetenuška kozincová (Zygaena loti), …

Read Article Read More