Monthly archives for Říjen, 2016

Pardubice – bývalé vojenské cvičiště Červ...

Pardubice – bývalé vojenské cvičiště Červeňák

Popis lokality: Lokalita se skládá ze tří různých částí. Je to louka nebo spíše zarůstající terénní deprese po pojezdech techniky, poskytující stanoviště právě pro listonohy a žábronožky. Dalšími jsou stromové porosty složené hlavně ze staré topolové výsadby s příměsí dubu a jilmu, v menší míře i ovocných stromů. Právě staré topoly a stromové houby na […]

Svatý Jan pod Skalou/Hostim – skalní step...

Svatý Jan pod Skalou/Hostim – skalní step Třesina v NPR Karlštejn

Popis lokality: Skalní step s výskytem celé řady vzácných rostlin a živočichů. Předmět ochrany: Žije zde ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius), pestrokrovečník včelový (Trichodes apiarius), modrásek východní (Pseudophilotes vicrama), modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), okáč metlicový (Hipparchia semele), perleťovec prostřední (Argynnis addipe), soumrační podobný, (Pyrgus armoricanus), proskurníkový (P. carthami) a skořicový (Spialia sertorius), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), […]

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!