Monthly archives for Leden, 2017

Archlebov – zarostlý sad

Archlebov – zarostlý sad

Bývalý ovocný sad zcela zarostlý náletovými dřevinami a invazními bylinami. O co tu tedy jde? O jedinou populaci cikády viničné (Tibicina haematodes), která se vyskytuje v přilehlé vinici a lese. Předmět ochrany: Cikáda viničná je biotopově náročný druh hmyzu. Vyžaduje osluněné a vysoké stromy, ze kterých se v létě ozývají samci. Samice potřebují nízké roztroušené […]

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:









Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!