Lokality České Meziříčí/Pohoří – slatinné louky, mokřady a lesy přírodní rezervace Zbytka

České Meziříčí/Pohoří – slatinné louky, mokřady a lesy přírodní rezervace Zbytka

Kompletní fotogalerie ZDE: Rozsáhlejší komplex slatin, mokřadních, mezofilních i sušších luk který je ve velmi pestrém sledu promíchán s listnatými lesy lužního až mezofilního charakteru. Habrové doubravy v severozápadní části s bohatými porosty česneku medvědího by snad mohly být kontinuálním lesem. Některé zdejší slatiny (jedny z posledních a nejzachovalejelších alkalických slatin v severovýchodních Čechách) naopak …

Read Article Read More

Nezařazené Stará Ves/Rýmařov (část Janovice)/Harrachov – mozaika mokřadních a mezofilních luk a pramenišť – přírodní rezervace Růžová

Stará Ves/Rýmařov (část Janovice)/Harrachov – mozaika mokřadních a mezofilních luk a pramenišť – přírodní rezervace Růžová

Vlhká prameniště i susší loučky obklopené pásy dřevin v jihovýchodní části CHKO Jeseníky. Předmět ochrany: Kociánek dvoudomý, prstnatec májový, vachta třílistá, ostřice blešní, vrba rozmarýnolistá. Historická lokalita hořce jarního, masožravé tučnice obecné. Z obojživelníků zde žije čolek horský, čolek obecný, skokan hnědý a vzácněji ropucha obecná. Z plazů zjištěna ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka obojková, …

Read Article Read More

Nezařazené Hradčany/Skelná Huť/Kuřívody – písčiny, vřesoviště a mokřady lokality Království vlčích vřesovišť (východní část)

Hradčany/Skelná Huť/Kuřívody – písčiny, vřesoviště a mokřady lokality Království vlčích vřesovišť (východní část)

V rámci celé oblasti se jedná (spolu s východní částí) o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí. Tyto lokality by od sebe navzájem byly jinak nezřídka zcela izolované rozlehlými lesními celky, ale takto vytvářejí jeden obří funkční bezlesý celek mokřadů, vřesovišť a písčin. Biokoridor …

Read Article Read More

Aktuality Hořečky na zachráněné stráni letos v rekordním počtu!

Hořečky na zachráněné stráni letos v rekordním počtu!

Další z mnoha strání které by bez nás dnes už neexistovaly. Letošní počet hořečků byl rekordní – celkem 1458 kusů! Tuto lokalitu se nám podařilo v roce 2015 a 2016 vykoupit od původních majitelů díky veřejné sbírce Místo pro přírodu. Více v TV reportáži zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1011 … deo/492910  

Lokality Knapovec – zpustlá stráň

Knapovec – zpustlá stráň

Popis lokality: Zpustlý obecní pozemek města Ústí nad Orlicí – přítomny staré listnaté stromy a bohatě vyvinuté keřové patro. Zajímavosti: Velký poteciál lokality vězí ve vytvoření světlého, dostatečně prosluněného lesa, který nabídne vhodné podmínky různým stanovištně náročněnším druhům bezobratlých i obratlovců. Nutný další biologický výzkum. Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku: V roce 2015 uzavřena se …

Read Article Read More

Lokality Štědrákova Lhota, jižní komplex – výslunné podhorské svahy

Štědrákova Lhota, jižní komplex – výslunné podhorské svahy

Polis lokality: (subxeroterm až mezofit) na kyselém substrátu. Ohrožení: Přirozená degradace stanovišť způsobená absencí hospodaření, zarůstání dřevinami nebo naopak nešetrné zemědělské hospodaření. Zajímavosti: Zřejmě poslední území v oblasti, kde se zachovala stále ještě perspektivní populace modráska černoskvrnného! (Phengaris arion) dále: soumračník čárkovaný (Hesperia comma), soumračník máčkový (Erynnis tages), ohniváček celíkový (Lycaena virgaureae), perleťovec prostřední (Argynnis adippe), …

Read Article Read More

Lokality Petrůvka II – kraj lesa

Petrůvka II – kraj lesa

Popis lokality: Lesní okraj s poměrně solidně zachovalou světlo a teplomilnou vegetací. Ohrožení: Přirozená degradace vlivem neúdržby vegetace. Zajímavosti: Modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), výborný nášlapný kámen pro migraci hmyzu! Okraj lesa je na nelesním pozemku a dala by se zde snadno obnovit šetrně udržovaná luční vegetace. Aktuální management: Zatím žádný. Vztah k pozemkovému spolku: Spolu s …

Read Article Read More

Lokality Petrůvka I – roh lesa

Petrůvka I – roh lesa

Polis lokality: Lesní okraj s velmi solidně zachovalou světlo a teplomilnou vegetací. Ohrožení: Umělé dozalesnění, přirozená degradace vlivem neúdržby vegetace. Zajímavosti: Hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata) (hojný), výborný nášlapný kámen pro migraci hmyzu! Aktuální nanagement: Zatím žádný. Vztah k pozemkovému spolku: Spolu s ČSOP Arion chystáme jednání s majiteli.

Lokality Řetová, hliniště pod Andrlovým chlumem

Řetová, hliniště pod Andrlovým chlumem

Popis lokality: Bývalé hliniště se substrátem zásaditého ph, cca jižně exponované (mezické-xerotermní, stinné-výslunné). Ohrožení: Spontánní expanze dřevin. Zajímavosti: Lokálně významná populace hořečků brvitých (Gentianopsis ciliata) a kruštíků širolistých (Epipactis helleborine), dále pupava obecná (Carlina vulgaris). Na lokalitě také rostou dva malé jalovce (Juniperus communis). Nachází se zde tůňka, která je optimální pro rozmnožování některých obojživelníků. …

Read Article Read More