Lokality Fließ – oligotrofní alpské trávníky (Rakousko)

Fließ – oligotrofní alpské trávníky (Rakousko)

Popis lokality:  Prudké, jižně exponované stráně s oligotrofní xerotermní vegetací ve výšce okolo 2000 m nad mořem na západním okraji obce Fließ v rakouském Tirolsku (Přírodní park Kaunergrat) na rozhraní rakouských, italských a švýcarských Alp, nad a pod silnicí mezi malým vodopádem a tenisovým klubem. Lokalita spadá do komplexu podobných biotopů v údolí řeky Inn.  …

Read Article Read More

Lokality Eisenstadt – xerotermní trávníky (Rakousko)

Eisenstadt – xerotermní trávníky (Rakousko)

Popis lokality: Jedná se o druhově mimořádně bohaté xerotermní  trávníky na slínu v okrese Eisenstadt. Přesná lokalizace záměrně není uvedena z důvodu ochrany některých vzácných druhů (zejména jedna z posledních panonských populací modráska ligrusového, jehož populace zde nyní balancuje doslova na hranici přežití) před nelegálními obchodníky s hmyzem.    Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku: V …

Read Article Read More

Lokality Bruck an der Leitha – skalní stepi (Rakousko)

Bruck an der Leitha – skalní stepi (Rakousko)

Popis lokality: Jedná se o druhově mimořádně bohaté xerotermní vápencové trávníky v okrese Bruc an der Leitha. Přesná lokalizace záměrně není uvedena z důvodu ochrany některých vzácných druhů (zejména okáč skalní, jehož jedna z posledních panonských populací zde nyní balancuje doslova na hranici přežití) před nelegálními obchodníky s hmyzem.    Předmět ochrany:  Rostliny: Pelyněk pančičův …

Read Article Read More

Lokality Bratislava – skalní stepi Národní přírodní rezervace Devínská Kobyla

Bratislava – skalní stepi Národní přírodní rezervace Devínská Kobyla

Předmět ochrany: Vápencový podklad vyhovuje lačníku stepnímu (Zebrina detrita), páskovce žíhané (Cepaea vindobonensis), i ovsence žebernaté (Chondrina clienta). Nejvýznamnější složku živočichů Devínské kobyly však tvoří hmyz. Zajímavým druhem je kobylka sága (Saga pedo), či kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Bohatě zastoupení jsou v této lokalitě také motýli a brouci. Motýlů zde žije asi 600 druhů. Nápadný je …

Read Article Read More

Lokality Rejvíz – rašeliniště Národní přírodní památky Rejvíz

Rejvíz – rašeliniště Národní přírodní památky Rejvíz

Předmět ochrany:  Z rostlinného společenstva se zde nachází rojovník bahenní, kyhanka sivolistá, rosnatka okrouhlolistá, prstnatec plamatý, fuchsův a májový, ostřice plstnatoplodá, vrbina kytkokvětá, všivec lesní, vzácně hadilka obecná či ostřice blešní.   V lesních porostech lze najít vzácnější druhy saproxylických brouků jako kovařík (Danosoma fasciata a Diacanthous undulatus) nebo lesák (Dendrophagus crenatus). Významné je také společenstvo vážek, kdy v samotné …

Read Article Read More

Lokality Ovčárna/Švýcárna – alpská bezlesí Národní přírodní rezervace Praděd

Ovčárna/Švýcárna – alpská bezlesí Národní přírodní rezervace Praděd

Předmět ochrany: Nacházejí se zde endemity Hrubého Jeseníku – lipnice jesenická (Poa riphaea) a zvonek jesenický (Campanula gelida) na Petrových kamenech, jitrocel černavý sudetský (Plantago atrata subsp. sudetica) a hvozdík kartouzek sudetský (Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus) ve Velké kotlině, pupava Biebersteinovu sudetská (Carlina biebersteinii subsp. sudetica) v Malé kotlině. Další významné druhy jsou endemity sudetských pohoří – např. zvonek okrouhlolistý sudetský (Campanula rotundifolia subsp. sudetica) na …

Read Article Read More

Lokality Radotín/Zadní Kopanina – skalní stepi přírodní památky Zmrzlík

Radotín/Zadní Kopanina – skalní stepi přírodní památky Zmrzlík

Předmět ochrany:  Nacházejí se zde převážně širokolisté suché trávníky válečky prapořité s nízkým pcháčem bezlodyžným, šalvějí luční, pcháčem panonským, zvonkem klubkatým a jehlicí trnitou. Vápencové hřbítky s mělkou půdou porůstají úzkolisté suché trávníky s kostřavou žlábkatou, kavylem Ivanovým, koniklecem lučním a vlnicí chlupatou. V obou typech trávníků roste bělozářka liliovitá. Z měkkýšů zde žije teplomilná páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis) …

Read Article Read More

Lokality Radotín/Zadní Kopanina – kavylové stepi Národní přírodní památky Cikánka I

Radotín/Zadní Kopanina – kavylové stepi Národní přírodní památky Cikánka I

Předmět ochrany:  Dominantu stepi na Cikánce tvoří kavyl Ivanův, který vytváří společně se smělkem štíhlým, kostřavou walliskou žlábkatou, lipnicí úzkolistou a bojínkem tuhým suchomilný a teplomilný trávník.  Skalnaté svahy hostí i drobný devaterník šedý, z cibulovin bělozářka liliovitá a modřenec tenkokvětý, a také jeden ze symbolů jara – koniklec luční. V květnu a červnu zde kvete len …

Read Article Read More

Lokality Radotín/Zadní Kopanina – skalní stepi Cikánka nad Maškovým Mlýnem

Radotín/Zadní Kopanina – skalní stepi Cikánka nad Maškovým Mlýnem

Předmět ochrany: Výskyt včelníku rakouského (Dracocephalum austriacum), který se zde vyskytuje jako jedna z devíti populací v České republice. Nachází se zde více než 600 druhů vyšších rostlin a lokalita je významná i z hlediska entomologického – můžeme zde nalézt kriticky ohroženého okáče metlicového a soumračníka podobného (jde o jednu z posledních lokalit v ČR), ale i …

Read Article Read More

Lokality Hradec Králové/Malšovice – mokřadní louky Pastviště

Hradec Králové/Malšovice – mokřadní louky Pastviště

Mokřadní louky Pastviště se nacházejí na severním okraji obce Malšovice, místní části města Hradec Králové. Jedna z posledních ploch přírodního charakteru v Hradci Králové a jeho okolí. Jedná se o novou lokalitu, v současné době jednáme s vlastníky.