Posts in category Nezařazené

Moravskotřebovsko – Motýlí království nad...

Moravskotřebovsko – Motýlí království nad Třebůvkou

Motýlí království Jednotlivé lokality zde: Radkov Roztání I Roztání II Roztání III Plechtinec – horní stráň Petrůvka I – roh lesa Petrůvka II – kraj lesa Pěčíkov západ – zbytky podél cest Pěčíkov, jihozápadní svahy pod Lískovcem – stráně od vesnice podél cesty až ke stožáru Pěčíkov střed, velká stráň – bývalá pastvina Pěčíkov střed, […]

Nové Město/Metují – školní zahrada ZŠ Kom...

Lokalita bohatá na samotářské včely, hrnčířky, zlatěnky (Crossocerus vagabundus) a ještěrky.      Fotografie naleznete zde.   

Stará Ves/Rýmařov (část Janovice)/Harrachov ...

Vlhká prameniště i susší loučky obklopené pásy dřevin v jihovýchodní části CHKO Jeseníky. Předmět ochrany: Kociánek dvoudomý, prstnatec májový, vachta třílistá, ostřice blešní, vrba rozmarýnolistá. Historická lokalita hořce jarního, masožravé tučnice obecné. Z obojživelníků zde žije čolek horský, čolek obecný, skokan hnědý a vzácněji ropucha obecná. Z plazů zjištěna ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka obojková, […]

Ralsko – Kuřivody/Skelná huť -Vlčí vřesov...

V rámci celé oblasti se jedná (spolu s centrální a západní částí) o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí ať už je to např.bývalá tanková střelnice Kuřívody a Židlov, Meandry Ploučnice, vřesoviště Hradčanského letiště, Hradčanské rybníky, pískovny u Provodína které navazují na Novozámecký rybník, […]

Hradčany/Skelná huť/Kuřivody-Vlčí vřesoviště v...

V rámci celé oblasti se jedná (spolu s centrální a západní částí) o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí ať už je to např.bývalá tanková střelnice Kuřívody a Židlov, Meandry Ploučnice, vřesoviště Hradčanského letiště, Hradčanské rybníky, pískovny u Provodína které navazují na Novozámecký rybník, […]

Hradčany/Provodín-Vlčí vřesoviště – centr...

Hradčany/Provodín-Vlčí vřesoviště – centrální a západní část, součást  Motýlího královstí Vlčích vřesovišť

V rámci celé oblasti se jedná o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí ať už je to např.bývalá tanková střelnice Kuřívody a Židlov, Meandry Ploučnice, vřesoviště Hradčanského letiště, Hradčanské rybníky, pískovny u Provodína které navazují na Novozámecký rybník, Jestřebské slatiny a Swamp i […]

Ralsko – Motýlí království vlčích vřesovišť

Ralsko – Motýlí království vlčích vřesovišť

Motýlí království Jednotlivé lokality zde: Ralsko (Kuřivody) – mozaika krátkostébelných trávníků a vřesovišť na bývalé tankové střelnici Zahrady královny Mateřídoušky Kraj Čarodějných přástevníků Zem zářivých motýlů Pěšinky maličké víly Ptačí nožky Údolí udatných Úročníků Nelesní pláně lesních skřivanů Ralsko/Horní Rokytá/Cetenov – vřesoviště a krátkostébelné trávníky v oboře Židlov Hradčany/Provodín – písčiny, vřesoviště a mokřady lokality […]

Motýlí království

Motýlí království

Motýlí království jsou vybrané oblasti v Evropě, které jsou mimořádně bohaté na denní a nezřídka i noční motýly. Skládají se z jednotlivých lokalit které by měly být spolu v optimálním případě dobře propojené. Nejlépe přímo tak aby motýli měli co nejméně překážek a mohly mezi jednotlivýma lokalitami volně migrovat, protože to je mimořádně důležité pro […]

Kozly/Jablonec/Sinutec – skalní trávníky ...

Kozly/Jablonec/Sinutec – skalní trávníky Dlouhá hora

Předmět ochrany: Roste zde koniklec luční český  (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica),  kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), hlaváč žlutavý (Schabiosa ochroleuca), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), mateřídouška časná pravá (Thymus praecox subsp. praecox), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) a mochna písečná (Potentilla arenaria). Vzah k […]

Mnichov/Chaberce/Raná – skalní stepi náro...

Předmět ochrany: hlaváček jarní (Adonis vernallis), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), bělozářka liliovitá (Anthericum ramosum), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), k. sličný (Stipa pulcherrima), k. tenkolistý (Stipa tirsa),k. chlupatý (Stipa dasyphylla) a další, kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), lilie zlatohlávek, […]

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!