Nezařazené Moravskotřebovsko – Motýlí království nad Třebůvkou

Moravskotřebovsko – Motýlí království nad Třebůvkou

Motýlí království Jednotlivé lokality zde: Radkov Roztání I Roztání II Roztání III Plechtinec – horní stráň Petrůvka I – roh lesa Petrůvka II – kraj lesa Pěčíkov západ – zbytky podél cest Pěčíkov, jihozápadní svahy pod Lískovcem – stráně od vesnice podél cesty až ke stožáru Pěčíkov střed, velká stráň – bývalá pastvina Pěčíkov střed, …

Read Article Read More

Nezařazené Stará Ves/Rýmařov (část Janovice)/Harrachov – mozaika mokřadních a mezofilních luk a pramenišť – přírodní rezervace Růžová

Stará Ves/Rýmařov (část Janovice)/Harrachov – mozaika mokřadních a mezofilních luk a pramenišť – přírodní rezervace Růžová

Vlhká prameniště i susší loučky obklopené pásy dřevin v jihovýchodní části CHKO Jeseníky. Předmět ochrany: Kociánek dvoudomý, prstnatec májový, vachta třílistá, ostřice blešní, vrba rozmarýnolistá. Historická lokalita hořce jarního, masožravé tučnice obecné. Z obojživelníků zde žije čolek horský, čolek obecný, skokan hnědý a vzácněji ropucha obecná. Z plazů zjištěna ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka obojková, …

Read Article Read More

Nezařazené Ralsko – Kuřivody/Skelná huť -Vlčí vřesoviště jih, součást Motýlího království Vlčích vřesovišť

Ralsko – Kuřivody/Skelná huť -Vlčí vřesoviště jih, součást Motýlího království Vlčích vřesovišť

V rámci celé oblasti se jedná (spolu s centrální a západní částí) o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí ať už je to např.bývalá tanková střelnice Kuřívody a Židlov, Meandry Ploučnice, vřesoviště Hradčanského letiště, Hradčanské rybníky, pískovny u Provodína které navazují na Novozámecký rybník, …

Read Article Read More

Nezařazené Hradčany/Skelná huť/Kuřivody-Vlčí vřesoviště východ, součást Motýlího královstí Vlčích vřesovišť

Hradčany/Skelná huť/Kuřivody-Vlčí vřesoviště východ, součást Motýlího královstí Vlčích vřesovišť

V rámci celé oblasti se jedná (spolu s centrální a západní částí) o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí ať už je to např.bývalá tanková střelnice Kuřívody a Židlov, Meandry Ploučnice, vřesoviště Hradčanského letiště, Hradčanské rybníky, pískovny u Provodína které navazují na Novozámecký rybník, …

Read Article Read More

Nezařazené Hradčany/Provodín-Vlčí vřesoviště – centrální a západní část, součást Motýlího královstí Vlčích vřesovišť

Hradčany/Provodín-Vlčí vřesoviště – centrální a západní část, součást Motýlího královstí Vlčích vřesovišť

V rámci celé oblasti se jedná o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí ať už je to např.bývalá tanková střelnice Kuřívody a Židlov, Meandry Ploučnice, vřesoviště Hradčanského letiště, Hradčanské rybníky, pískovny u Provodína které navazují na Novozámecký rybník, Jestřebské slatiny a Swamp i …

Read Article Read More

Nezařazené Ralsko – Motýlí království vlčích vřesovišť

Ralsko – Motýlí království vlčích vřesovišť

Motýlí království Jednotlivé lokality zde: Ralsko (Kuřivody) – mozaika krátkostébelných trávníků a vřesovišť na bývalé tankové střelnici Zahrady královny Mateřídoušky Kraj Čarodějných přástevníků Zem zářivých motýlů Pěšinky maličké víly Ptačí nožky Údolí udatných Úročníků Nelesní pláně lesních skřivanů Ralsko/Horní Rokytá/Cetenov – vřesoviště a krátkostébelné trávníky v oboře Židlov Hradčany/Provodín – písčiny, vřesoviště a mokřady lokality …

Read Article Read More

Nezařazené Motýlí království

Motýlí království

Motýlí království jsou vybrané oblasti v Evropě, které jsou mimořádně bohaté na denní a nezřídka i noční motýly. Skládají se z jednotlivých lokalit které by měly být spolu v optimálním případě dobře propojené. Nejlépe přímo tak aby motýli měli co nejméně překážek a mohly mezi jednotlivýma lokalitami volně migrovat, protože to je mimořádně důležité pro …

Read Article Read More

Nezařazené Kozly/Jablonec/Sinutec – skalní trávníky Dlouhá hora

Kozly/Jablonec/Sinutec – skalní trávníky Dlouhá hora

Předmět ochrany: Roste zde koniklec luční český  (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica),  kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), hlaváč žlutavý (Schabiosa ochroleuca), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), mateřídouška časná pravá (Thymus praecox subsp. praecox), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) a mochna písečná (Potentilla arenaria). Vzah k …

Read Article Read More