Lázně Bohdaneč/Horka – mokřady Horecké písníky

Lázně Bohdaneč/Horka – mokřady Horecké písníky

Již několik desetiletí neaktivní písníky částečně zatopené vodou severně od silnice Lázně Bohdaneč/Pardubice, západně od elektrovodů velmi vysokého napětí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Předmět ochrany:

Mokřadní biotopy které mají význam pro mnohé druhy obojživelníků jako je např. skokan ostronosý (Rana arvalis), štíhlý (Rana dalmatina), skřehotavý (Pelophylax ridibundus) a hnědý (Rana temporaria), kuňka obecná (Bombina bombina), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), rosnička zelená (Hyla arborea) a čolek obecný (Lissotriton vulgaris). Z rostlin zde roste žebratka bahenní (Hottonia palustris) a v semenné bance snad stále ještě přežívá rdest alpský (Potamogeton alpinus), který dosud roste v těsném sousedství lokality.

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2011 se nám podařilo získat písemný souhlas vlastníka lokality a od začátku roku 2012 zde probíhají první zásahy za účlelem zlepšení podmínek zejména pro skokana ostronosého a další druhy obojživelníků.

Další fotografie ZDE.

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *