Hradčany/Skelná Huť/Kuřívody – písčiny, vřesoviště a mokřady lokality Království vlčích vřesovišť (východní část)

Hradčany/Skelná Huť/Kuřívody – písčiny, vřesoviště a mokřady lokality Království vlčích vřesovišť (východní část)

V rámci celé oblasti se jedná (spolu s východní částí) o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí. Tyto lokality by od sebe navzájem byly jinak nezřídka zcela izolované rozlehlými lesními celky, ale takto vytvářejí jeden obří funkční bezlesý celek mokřadů, vřesovišť a písčin. Biokoridor (v minulosti alespoň částečně udržovaný pojezdy vojenské pásové techniky + pravidelným vřezáváním ploch pod elektrovody), je však zároveň i sám o sobě rozlehlou přírodovědně významnou lokalitou, jehož význam ještě stoupne na základě probíhajících zoologických a botanických výzkumů, ale hlavně plánovaných managementových opatření.

 

img_20140928_165929skelnhu

 

Předmět ochrany: 

Výskyt řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů jako je například  modrásek obecný (Plebejus idas), majka fialová (Meloe violaceus) §3, z rostlin nahoprutka písečná (Teesdalia nudiacaulis) C3, ptačí noha maličká (Ornitopus perpusillus) C1,. Loviště zatím jediné české populace kriticky ohroženého vlka obecné (Canis lupus).

 

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:
V roce 2014 se nám spolu s naší dceřinou organizací ČSOP Podještědí podařilo získat nejprve předběžný ústní a v roce 2015 pak i písemný souhlas vlastníka s péči o lokalitu. V roce 2015 jsme proto zahájili práci nejen na zajištění odpovídající péče (likvidace náletů a expanzivních druhů rostlin, lokální vytváření ranných sukcesních stádií), ale i na dalším rozvoji celé lokality. Ten by měl v budoucnu propojovat ochranu přírody s trávením volného času v přírodě a nenásilným přírodovědným vzděláváním.  Určitým vzorem je nám lokalita Východočeská Sahara. Tzn. že časem zde chceme vytvořít velmi jemnornnou mozaiku otevřených (holých) písčin, vřesovišť, pískomilných trávníků a mokřadů v různém stupni sukcese. Zároveň by však mělo jít o plochu určenou k nenásilnému vzdělávání dětí i dospělých (Vlčí naučná stezka) a to i formou různých „populárně vzdělávacích“ prolézaček a dalších zábavně – vzdělávacích prvků. Výhledově snad i s koňskou stezkou a dráhou pro terénní cyklistiku. Vzhledem k rozlehlosti (délka celé lokality je přes 13 km) a místy i určité odlehlosti by však zároveň mělo jít o lokalitu kde je možné spatřit ve volné přírodě dokonce i vlka, nebo alespoň jeho stopy (v otevřených písčinách či bahnitých okrajích mokřadů). V těsném okolí se totiž nachází jeho dosud jediná česká populace a tento bezlesý biokoridor vytváří ideální podmínky pro jeho pozorování. Pochopitelně zejména v brzkých ranních či naopak pozdních večerních hodinách, kdy lokalita nebude tolik zatížena návštěvníky. Proto by zde měly v budoucnu vyrůst i volně přístupné pozorovatelny s infračervenými dalekohledy, které by měly usnadňovat pozorování za šera či dokonce v noci.

 

Další fotografie ZDE.

 

Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *