Hradčany/Skelná huť/Kuřivody-Vlčí vřesoviště východ, součást Motýlího královstí Vlčích vřesovišť

Hradčany/Skelná huť/Kuřivody-Vlčí vřesoviště východ, součást Motýlího královstí Vlčích vřesovišť

V rámci celé oblasti se jedná (spolu s centrální a západní částí) o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí ať už je to např.bývalá tanková střelnice Kuřívody a Židlov, Meandry Ploučnice, vřesoviště Hradčanského letiště, Hradčanské rybníky, pískovny u Provodína které navazují na Novozámecký rybník, Jestřebské slatiny a Swamp i Břehyňský rybník. Tyto lokality by od sebe navzájem byly jinak nezřídka zcela izolované rozlehlými lesními celky, ale takto vytvářejí jeden obří funkční bezlesý celek mokřadů, vřesovišť a písčin. Biokoridor (v minulosti alespoň částečně udržovaný pojezdy vojenské pásové techniky + pravidelným vřezáváním ploch pod elektrovody) je však zároveň i sám o sobě rozlehlou přírodovědně významnou lokalitou, jehož význam ještě stoupne na základě probíhajících zoologických a botanických výzkumů, ale hlavně plánovaných managementových opatření.

Ohrožení: Zarůstání lokality třtinou křovištní a náletovými dřevinami. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými překážkami.

Předmět ochrany: „Prozatím“ je to minimálně lokalita kriticky ohroženého modráska obecného (Plebejus idas) a dalších vzácnějších druhů bezobratlých (mj. např. hnědásek kostkovaný (Melitaea cinxia). Z ohrožených druhů živočichů nalezena majka fialová (Meloe violaceus) §3, chráněná ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Z rostlin nahoprutka písečná (Teesdalia nudiacaulis) C3.  Mezi další vzácné rostliny patří ještě bělolist rolní (Filago arvensis) C3, kolenec Morisonův (Spergula morisonii) C3, hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera) C4a a paličkovec šedavý (Corynephorus canescens) .

Výskyt kriticky ohrožené ptačí nohy maličká (Ornitopus perpusillus) C1 se v posledních letech nepodařilo potvrdit, ale je pravděpodobný – zejména po zavedení vhodné péče.

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku: O lokalitu se staráme ve spolupráci s ČSOP Podještědí od roku 2016.

Co jsou Motýlí království?

Tato lokalita je součástí Motýlího království vlčích vřesovišť

Dále se dělí na tyto dílčí plochy:

Velvyslanectví královny mateřídoušky

Kraj divokých karafiátů

Centrální vřesáček

Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *