Jaroměř – zatopený písník Jakubské předměstí

Jaroměř – zatopený písník Jakubské předměstí

Zatopený písník na severním okraji Jaroměře, v části zvané Jakubské předměstí, cca 330 m jihozápadně od hráze Jaroměřského rybníka.

Předmět ochrany:

Zatopený písník, který představuje ukázku osídlování lidskou rukou vytvořeného stanoviště v regionu s původními druhy rostlin a živočichů. Vitální populace rmenu barvířského (Arthemis tinctora), stabilnější populace skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus), ropuchy obecné (Bufo bufo), slabší populace čolka obecného (Lissotriton vulgaris) a skokana hnědého (Rana temporaria) a snad sále ještě i čolka velkého (Triturus cristatus), prosperující populace ještěrky obecné (Lacerta agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis) a užovky obojkové (Natrix natrix), 7 druhů vážek, teplomilná společenstva hmyzu.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Svižník polní (Cicindela campestris)

 

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

O lokalitu pečujeme na základě písemné výpůjční smlouvy (likvidace náletů, obnova hnízdní stěny pro břehule říční, zbudování a údržba zimoviště pro plazy, vyhloubení tůní, kosení travních porostů včetně odklizení biomasy) od roku 1995 do současnosti.

 

P1160075

Rmen barvířský (Arthemis tinctora)

 

Děkujeme městu Jaroměř, které svým vstřícným přístupem pomáhá udržet cenné přírodní plochy na území obce.

Další fotografie ZDE

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *