Jindřichovský mokřad

Jindřichovský mokřad

Přírodní památka Jinřichovský mokřad se nachází na jihozápadním okraji obce Jindřichov (Jizerské hory).

 

Předmět ochrany:

Předmětem ochrany je kvalitní mokřad s poměrně zachovalým ekosystémem mokřadních luk a výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (prstnatec májový, upolín evropský, vachta trojlistá) a živočichů (především obojživelníci).

 

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2015 se naší dceřiné organizaci ČSOP Podještědí podařilo získat předběžný souhlas k péči o tuto lokalitu. Jedná se především o hloubení tůní pro obojživelníky a vážky a další bezobratlé. Z části též o údržbu okolí tůní (likvidace expanzivního rákosu, kosení trávy).

 

Get Directions

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *