Jívka (Dolní Vernéřovice)/Odolov/Jívka II – odkaliště měděné rudy Bohumír – sever

Jívka (Dolní Vernéřovice)/Odolov/Jívka II – odkaliště měděné rudy Bohumír – sever

Částečně vlhké a dnes již nevyužívané odkaliště, které z valné většiny zarostlo rákosem a náletem, které nalezeme mezi obcemi Radvanice a Jívka, pod hrází rybníka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z botanického hlediska je lokalita zajímavá výskytem kruštíku tmavočeveného (Epipactis atrorubens).

Lokalitu obývá pestřejší spetrum bezobratlých, zejména blanokřídlých, kteří však teprve čekají na podrobnější výzkum. Je však více než jisté že vzhledem k bohatosti zdejší lokality mezi nimi bude řada ohrožených druhů.

Z plazů se na lokalitě můžeme setkat s ještěrkou živorodou (Zootoca vivipara), ještěrkou obecnou (Lacerta agilis), slepýšem křehkým (Anguis fragilis) a užovkou obojkovou (Natrix natrix). Z obojživelníků zatím zjištěn výskyt čolka velkého (Triturus cristatus) a skokana hnědého (Rana temporaria).

Po provedení opatření na podporu biodiverzity (likvidace rákosu a částečně i náletů, vyhloubení tůní,…) je vysoce pravděpodobné že jednak dojde díky následným podobnějším průzkumům k objevení nových cenných druhů živočichů a rostlin, ale i k jejich spontánnímu šíření z nedalekého Orchidejového odklaliště „Jívka – jih“ (zejména vážky a další bezobratlí, eventuelně obojživelníci či plazi).

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2014 jsme získaly souhlas vlastníka s péčí o lokalitu a zahajujeme proto od tohoto roku adekvátní péči.

Další fotografie ZDE.

TV Reportáž zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech/215411000140702/video/

Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *