Lejšovka/Smržov/Libřice – biocentrum Kaltouz, mokřadní louka Violky

Lejšovka/Smržov/Libřice – biocentrum Kaltouz, mokřadní louka Violky

Lokalita se nachází na západním okraji lesa Kaltouz a jedná se o vlhkou ostřicovou louku, která byla částečně zničena zbudováním rybníka.

Předmět ochrany:

Nejvýznamnějším druhem, který zde dosud přežívá je kriticky ohrožená violka vyvýšená (Viola elatior), která ve východních Čechách roste kromě tohoto místa již pouze na jedné dalšílokalitě. Dalšími vzácnými rostlinami je chráněný, silně ohrožený česnek hranatý (Allium angulosum) a prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata). Dále zde ještě roste žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), prvosenka jarní (Primula veris), jilm vaz (Ulmus laevispro východní Čechy druhy vzácné, vyžadující pozornost) a snad i kostival český (Symphytum bohemicum).

Ze živočichů se zde rozmnožuje vážka lesklice skvrnitá (Somatochlora flavomaculata). ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a ze zajimavějších druhů motýlů zde byli zjištěni bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla), modrásek očkovaný (Maculinea teleius) a vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes).

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

O lokalitu každoročně pečujeme od roku 2007 na základě písemného souhlasu vlastníka.

Další fotografie ZDE

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *