Lázně Bohdaneč – golfové hřiště

Golfové hřiště severně od Lázní Bohdaneč, východně od Bohdanečského rybníka. 

Předmět ochrany:

Mokřady, ve kterých se rozmnožují obojživelníci jako např. kuňka obecná (Bombina bombina), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria) a skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), plazi (užovka obojková – Natrix natrix) a kde rostou vzácnější rostliny jako žebratka bahenní (Hottonia palustris) nebo kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus). Dále se zda nalézají i písčiny významné pro populaci ještěrky obecné (Lacerta agilis) a pro mnohé druhy vzácnějších druhů bezobratlých živočichů. Celkově se jedná o z hlediska živočichů a rostlin rostlin nejbohatší golfové hřiště v oblasti Velkého Jaroměřska.

rosnička zelená (Hyla arborea)                                                   kuňka obecná (Bombina bombina)

žebratka bahenní (Hottonia palustris)                                           užovka obojková (Natrix natrix)

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

Začátkem roku 2012 jsme uzavřeli ústní dohodu s vlastníkem a provozovatelem golfového hřiště o spolupráci při údržbě přirodovědně cennějších ploch (zejména odborné poradenství z naší strany) i při vytváření nových ploch, které by také mohly následně vytvořit vhodné útočiště pro volně žijící živočichy a plané rostliny. Toto golfové hřiště by se tak mělo stát modelovým příkladem, jak je možné k oboustrané spokojenosti propojit obě tyto zdánlivě protichůdné aktivity (golf a ochrana přírody).  

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

2 Comments

 1. Marek Marek
  11.8.2014    

  To je vážně zajímavé, nikdy mě nenapadlo, že se v rámci golfového hřiště řeší i tato problematika. Ale každopádně je to dobře. Zejména pokud to tak je u všech hřišť, nebo alespoň většiny… Když už se využívá příroda pro náš prospěch, tak ať jí to alespoň nějak v určité míře vrátíme…

  • David Číp David Číp
   19.8.2014    

   Zatím to bohužel rozhodně není u všech hřišť. Nicméně jejich potenciál může být opravdu veliký. Nemáme na to zatím tolik času kolik by bylo potřeba protože se musíme prioritně věnovat cennějším lokalitám, ale potenciál toho konkrétního hřiště je zatím největší ze všech která známe a navíc je jejich vlastník dosti vstřícný. Až to tu doladíme tak se pustíme i do jiných, ale zatím prostě není čas to pořádně dotáhnout do konce. Snad přes letošní zimu…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podpořte ochranu přírody

Podpořte i vy ochranu naší přírody. Díky Vašim darům můžeme chránit nejcennější přírodní lokality. Pomozte nám pokračovat v naší práci.
CHCI PODPOŘIT JARO Jaroměř

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!