Motýlí království

Motýlí království

Motýlí království jsou vybrané oblasti v Evropě, které jsou mimořádně bohaté na denní a nezřídka i noční motýly. Skládají se z jednotlivých lokalit které by měly být spolu v optimálním případě dobře propojené. Nejlépe přímo tak aby motýli měli co nejméně překážek a mohly mezi jednotlivýma lokalitami volně migrovat, protože to je mimořádně důležité pro jejich přežití v celém království. Nebo by měli mít možnost migrovat alespoň za pomoci tzv. „nášlapných kamenů“. Tedy většinou drobných lokalit s dostatkem v místě původních rostlin, které pro ně představují zdroj potravy – nektaru a nejlépe i živných rostlin. Nášlapným kamenem může být při troše snahy i železniční násep, silniční zářez, vhodně upravený školní pozemek, šetrně obhospodařovaná pastvina nebo louka, vaše k motýlům přívětivá živá zahrada, nebo alespoň motýlí záhon.

 

Motýlí království jsou zároveň turisticky mimořádně atraktivní oblasti. Proto je nedílnou součástí vyhlášení motýlího kralovství i jeho propagace na veřejnosti a úzká spolupráce na jeho turistickém i podnikatelském využití ze strany místních obcí, firem i škol. Jednotlivé lokality v motýlím království budou postupně označovány v terénu a nejlépe i propojeny pohádkovým příběhem, který však má předlohu v realitě. Pohádkové postavičky i jednotlivé děje mají proto většinou vždy svůj obraz v konkrétních druzích motýlů, brouků, pavouků, rostlin, ale i ptáků, plazů, obojživelníků či savců. Hrdiny příběhů je proto možné vyhledat přímo na lokalitě, kde se s jeho příběhem návštěvník seznámí. Pro co největší ulehčení jsou přímo v terénu označeny místa kde jednotlivé rostliny rostou a nebo kde je největší šance jmenované druhy živočichů spatřit – někdy doplněné i o nejvhodněnší dobu pozorování. Náměty proto vymýšlejí naši přední odborníci a vědci v těsné spolupráci s místní přírodovědnými znalci. Příběhy a děje jednotlivých pohádkových postav jsou proto inspirovány biologií jednotlivých druhů a nezřídka jsou do nich nenásilnou formou vtaženy i informace o tom jak nejlépe chránit naši stále ještě krásnou přírodu. Součástí celého systému jsou i různé interaktivní vzdělávací prvky včetně zábavně-vzdělávacích a nezřídka i pohybových zařízení (prolézačky, venkovní herní prvky) pro děti i dospělé.

Každé motýlí království by časem mělo mít i své odborné průvodce a lektory, kteří jsou nejen odborníky přes motýly a další přírodní obyvatele, dobře znají celé motýlí království a jeho obyvatele dokáží v přírodě vyhledat a správně určit, ale zároveň poutavým způsobem tak aby tomu rozumněli i naprostí laici předsatvit největší zajímavosti každého motýlího králoství.

 

Snahou je tedy zejména:

– dostat děti (a s nimi i jejich rodiče) od počítačů do přírody

– nenásilnou a hlavně zábavnou formou biologicky i ochranářsky vzdělávat celou rodinu

– podpořit rozvoj šetrného a trvale udržitelného turistického ruchu

– podporřit místní trvale udržitelné formy podnikání – přednostně pak zejména environmentálně šetrné producenty a výrobce i poskytovatele služeb jako jsou různé ekologicky hospodaříci farmy, vegetariánské a veganské restaurace a kiosky, farmářské trhy, šetrné ubytovací služby atd.

– spolupracovat s místními školami v budování pocitu sounáležitosti se svým rodným krajem a hledat cesty jeho šetrného rozvoje

– poskytovat přírodovědně – ochránářské průvodcovské služby po „divočině“ motýlích království

– připravit prostor  a následně koordinovat podobně fungující oblasti přírodních království – zejména Ptačí království nebo Ptačí parky, Plazí království, Žabí království, Království rostlin atd.

 

Uvítáme každého zájemce o spolupráci, který je ochoten nám pomoci naši vizi naplňovat – přihlaste se prosím na:

jarojaromer@seznam.cz, nebo na tel 603 847 189. Projekt přírodních království je jednou z vlajkových lodí akční ochranářské skupiny JARO, která uděluje akreditace jednotlivým lokalitám i celým královstvím a zodpovídá za jejich opoctatněnší z odborného hlediska.

 

Seznam prvních oficiálně vyhlášených království tak jak byly postupně vyhlašovány je zde:

Motýlí království nad Třebůvkou

Motýlí království Svitavské Karpaty

Motýlí království Vlčích vřesovišť

Motýlí království Svatojánská údolí

Motýlí království Lounské středohoří

Motýlí království Strakonické vápence

 

Žabí království Pouštní oázy Východočeské Sahary

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *