Kraj stop v písku – dílčí část lokality V...

Kraj stop v písku – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Písčiny a dílčí vřesoviště. Ohrožení: Území ohrožuje expanze třtiny křovištní, brusnice borůvky a náletových dřevin. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými překážkami. Předmět ochrany: V rámci celé oblasti se jedná o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko […]

Území mokrých tlapek – dílčí část lokalit...

Území mokrých tlapek – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Písčiny. Území vhodné pro vytvoření tůní pro obojživelníky a bezobratlé živočichy spolu s vytvářením zoostromů. Zatím čeká na podobnější biologický výzkum. Ohrožení: Zarůstání náletovými dřevinami a třtinou křovišťní. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými překážkami. Předmět ochrany: V rámci celé oblasti se jedná o naprosto […]

Hrabství hraběnky Ptakonožky – dílčí část...

Hrabství hraběnky Ptakonožky – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Jedná se o lokalitu s historickým výskytem kriticky ohrožené ptačí nohy maličké (Ornitopus perpusillus) a hezky vyvinutých vřesovišť. Nutný další podrobný biologický výzkum. Ohrožení: Zarůstání lokality třtinou křovištní. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými překážkami. Předmět ochrany: V rámci celé oblasti se jedná o naprosto […]

Hradčany/Provodín-Vlčí vřesoviště – centr...

Hradčany/Provodín-Vlčí vřesoviště – centrální a západní část, součást  Motýlího královstí Vlčích vřesovišť

V rámci celé oblasti se jedná o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí ať už je to např.bývalá tanková střelnice Kuřívody a Židlov, Meandry Ploučnice, vřesoviště Hradčanského letiště, Hradčanské rybníky, pískovny u Provodína které navazují na Novozámecký rybník, Jestřebské slatiny a Swamp i […]

Zahrady královny Mateřídoušky, dílčí část lokal...

Zahrady královny Mateřídoušky, dílčí část lokality Ralsko (Kuřivody) – bývalé tanková střelnice v Motýlím královstí Vlčích vřesovišť

Na živiny mimořádně chudé trávníky, které jsou ale bohužel postupně pohlcovány agresivními porosty třtiny křovištní a nálety boroviček a nalézají se mezi Údolíčkem udatných Úročníků a cestou která lokalitu uzavírá z jižní části. Předmět ochrany: Na lokalitě se nacházejí životaschopné populace hnědáska kostkovaného (Melitaea cinxia), modráska lesního (Cyaniris semiargus), hnědoskvrnného (Polyomnatus daphnis) a ušlechtilého (Polyomnatus […]

Kraj Čarodějných přástevníků, dílčí část lokali...

Kraj Čarodějných přástevníků, dílčí část lokality Ralsko (Kuřivody) – bývalé tanková střelnice v Motýlím královstí Vlčích vřesovišť

Jsou to pozůstatky otevřených bezlesých ploch s pestrou mozaikou vřesovišť, krátkostébelných, sušších květnatých trávníků, která je zajímavá hlavně z hlediska výskytu vzácných i chráněných druhů hmyzu a ptáků, kteří jsou na otevřenosti těchto lokalit existenčně závislí. Protože ploch přestaly být narušovány vojenskou a další technikou, dochází k nežádoucímu zarůstání dřevinami i expanzními druhy trav. Velký problém je […]

Zem zářivých motýlů, dílčí část lokality Ralsko...

Zem zářivých motýlů, dílčí část lokality Ralsko (Kuřivody) – bývalé tanková střelnice v Motýlím královstí Vlčích vřesovišť

Jsou to pozůstatky otevřených bezlesých ploch s pestrou mozaikou vřesovišť, krátkostébelných, sušších květnatých trávníků, která je zajímavá hlavně z hlediska výskytu vzácných i chráněných druhů hmyzu a ptáků, kteří jsou na otevřenosti těchto lokalit existenčně závislí. Protože ploch přestaly být narušovány vojenskou a další technikou, dochází k nežádoucímu zarůstání dřevinami i expanzními druhy trav. Velký problém je […]

Pěšinky maličké víly Ptačí nožky, dílčí část lo...

Pěšinky maličké víly Ptačí nožky, dílčí část lokality Ralsko (Kuřivody) – bývalé tanková střelnice v Motýlím královstí Vlčích vřesovišť

Jedná se o území které se nalézá pod elektrovodem na bývalé tankové střelnici. Jedná se o  jedno z posledních míst s výsytem kriticky ohrožené ptačí nohy maličké v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko. Předmět ochrany: Ptačí noha maličká Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku: Na základě písemného souhlasu vlastníka se o lokalitu staráme v úzké spolupráci […]

Údolí udatných Úročníků, dílčí část lokality Ra...

Údolí udatných Úročníků, dílčí část lokality Ralsko (Kuřivody) – bývalé tanková střelnice v Motýlím královstí Vlčích vřesovišť

Údolíčko s kvetoucími travinobylinnými porosty kde místy dominuje úročník bolhoj. Předmět ochrany: Na lokalitě se nacházejí životaschopné populace hnědáska kostkovaného (Melitaea cinxia), modráska lesního (Cyaniris semiargus), hnědoskvrnného (Polyomnatus daphnis) a ušlechtilého (Polyomnatus amandus), ohniváčka modrolesklého (Lycaena alciphron) a modrolemého (Lycaena hippothoe), soumračníka čárkovaného (Hesperia comma) a skořicového (Spialia sertorius), vřetenušky ligrusové (Zygaena carniolica) a čičorkové […]

Nelesní pláně lesních skřivanů, dílčí část loka...

Nelesní pláně lesních skřivanů, dílčí část lokality Ralsko (Kuřivody) – bývalé tanková střelnice v Motýlím královstí Vlčích vřesovišť

Zejména z entomologického hlediska velmi významná lokalita, která byla bohužel částečně zničena výstavbou fotovoltaické elektrárny. Na místech která stavbou nebyla zasažena se však stále ještě nalézají životaschopné populace řady vzácných motýlů. Předmět ochrany: Na lokalitě se nacházejí životaschopné populace hnědáska kostkovaného (Melitaea cinxia), modráska lesního (Cyaniris semiargus), hnědoskvrnného (Polyomnatus daphnis) a ušlechtilého (Polyomnatus amandus), ohniváčka […]

Podpořte ochranu přírody

Podpořte i vy ochranu naší přírody. Díky Vašim darům můžeme chránit nejcennější přírodní lokality. Pomozte nám pokračovat v naší práci.
CHCI PODPOŘIT JARO Jaroměř

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara je v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!