Lokality Východní vřesáček – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Východní vřesáček – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Jedná se o jedno z nejlépe vyvinutých vřesovišť v celém migračním koridoru. Místo kde přežívá modrásek obecný. Ohrožení: Zarůstání lokality třtinou křovištní a náletovými dřevinami. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými překážkami. Předmět ochrany:  „Prozatím“ je to minimálně lokalita kriticky ohroženého modráska obecného (Plebejus idas) a dalších …

Read Article Read More

Nezařazené Ralsko – Kuřivody/Skelná huť -Vlčí vřesoviště jih, součást Motýlího království Vlčích vřesovišť

Ralsko – Kuřivody/Skelná huť -Vlčí vřesoviště jih, součást Motýlího království Vlčích vřesovišť

V rámci celé oblasti se jedná (spolu s centrální a západní částí) o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí ať už je to např.bývalá tanková střelnice Kuřívody a Židlov, Meandry Ploučnice, vřesoviště Hradčanského letiště, Hradčanské rybníky, pískovny u Provodína které navazují na Novozámecký rybník, …

Read Article Read More

Nezařazené Hradčany/Skelná huť/Kuřivody-Vlčí vřesoviště východ, součást Motýlího královstí Vlčích vřesovišť

Hradčany/Skelná huť/Kuřivody-Vlčí vřesoviště východ, součást Motýlího královstí Vlčích vřesovišť

V rámci celé oblasti se jedná (spolu s centrální a západní částí) o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí ať už je to např.bývalá tanková střelnice Kuřívody a Židlov, Meandry Ploučnice, vřesoviště Hradčanského letiště, Hradčanské rybníky, pískovny u Provodína které navazují na Novozámecký rybník, …

Read Article Read More

Lokality Centrální Říše vřesu – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Centrální Říše vřesu – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Jedná se o velmi dobře vyvinuté vřesoviště s historickým výskytem kriticky ohrožené ptačí nohy maličké (Ornitopus perpusillus). Nutný další výzkum. Ohrožení: Zarůstání třtinou křovištní, brusnicí borůvkou a náletovými dřevinami z důvodu neúdržby. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými překážkami. Předmět ochrany: V rámci celé oblasti se …

Read Article Read More

Lokality Území španělských mušek – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Území španělských mušek – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Ohrožení: Území ohrožuje expanze třtiny křovištní, brusnice borůvky a náletových dřevin z důvodu neúdržby, případně nevhodné frézování. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými překážkami. Předmět ochrany: V rámci celé oblasti se jedná o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru …

Read Article Read More

Lokality Kraj stop v písku – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Kraj stop v písku – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Písčiny a dílčí vřesoviště. Ohrožení: Území ohrožuje expanze třtiny křovištní, brusnice borůvky a náletových dřevin. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými překážkami. Předmět ochrany: V rámci celé oblasti se jedná o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko …

Read Article Read More

Lokality Území mokrých tlapek – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Území mokrých tlapek – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Písčiny. Území vhodné pro vytvoření tůní pro obojživelníky a bezobratlé živočichy spolu s vytvářením zoostromů. Zatím čeká na podobnější biologický výzkum. Ohrožení: Zarůstání náletovými dřevinami a třtinou křovišťní. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými překážkami. Předmět ochrany: V rámci celé oblasti se jedná o naprosto …

Read Article Read More

Lokality Hrabství hraběnky Ptakonožky – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Hrabství hraběnky Ptakonožky – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Jedná se o lokalitu s historickým výskytem kriticky ohrožené ptačí nohy maličké (Ornitopus perpusillus) a hezky vyvinutých vřesovišť. Nutný další podrobný biologický výzkum. Ohrožení: Zarůstání lokality třtinou křovištní. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými překážkami. Předmět ochrany: V rámci celé oblasti se jedná o naprosto …

Read Article Read More

Nezařazené Hradčany/Provodín-Vlčí vřesoviště – centrální a západní část, součást Motýlího královstí Vlčích vřesovišť

Hradčany/Provodín-Vlčí vřesoviště – centrální a západní část, součást Motýlího královstí Vlčích vřesovišť

V rámci celé oblasti se jedná o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí ať už je to např.bývalá tanková střelnice Kuřívody a Židlov, Meandry Ploučnice, vřesoviště Hradčanského letiště, Hradčanské rybníky, pískovny u Provodína které navazují na Novozámecký rybník, Jestřebské slatiny a Swamp i …

Read Article Read More

Lokality Ralsko(Kuřivody) – dílčí část bývalé tankové střelnice, lokalita Zahrady královny Mateřídoušky v Motýlím královstí Vlčích vřesovišť

Ralsko(Kuřivody) – dílčí část bývalé tankové střelnice, lokalita Zahrady královny Mateřídoušky v Motýlím královstí Vlčích vřesovišť

Fotografie lokality ZDE Na živiny mimořádně chudé trávníky, které jsou ale bohužel postupně pohlcovány agresivními porosty třtiny křovištní a nálety boroviček a nalézají se mezi Údolíčkem udatných Úročníků a cestou která lokalitu uzavírá z jižní části. Předmět ochrany: Na lokalitě se nacházejí životaschopné populace hnědáska kostkovaného (Melitaea cinxia), modráska lesního (Cyaniris semiargus), hnědoskvrnného (Polyomnatus daphnis) …

Read Article Read More