Ralsko – Kuřivody/Skelná huť -Vlčí vřesov...

V rámci celé oblasti se jedná (spolu s centrální a západní částí) o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí ať už je to např.bývalá tanková střelnice Kuřívody a Židlov, Meandry Ploučnice, vřesoviště Hradčanského letiště, Hradčanské rybníky, pískovny u Provodína které navazují na Novozámecký rybník, […]

Hradčany/Skelná huť/Kuřivody-Vlčí vřesoviště v...

V rámci celé oblasti se jedná (spolu s centrální a západní částí) o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí ať už je to např.bývalá tanková střelnice Kuřívody a Židlov, Meandry Ploučnice, vřesoviště Hradčanského letiště, Hradčanské rybníky, pískovny u Provodína které navazují na Novozámecký rybník, […]

Centrální Říše vřesu – dílčí část lokalit...

Centrální Říše vřesu – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Jedná se o velmi dobře vyvinuté vřesoviště s historickým výskytem kriticky ohrožené ptačí nohy maličké (Ornitopus perpusillus). Nutný další výzkum. Ohrožení: Zarůstání třtinou křovištní, brusnicí borůvkou a náletovými dřevinami z důvodu neúdržby. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými překážkami. Předmět ochrany: V rámci celé oblasti se […]

Území španělských mušek – dílčí část loka...

Území španělských mušek – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Ohrožení: Území ohrožuje expanze třtiny křovištní, brusnice borůvky a náletových dřevin z důvodu neúdržby, případně nevhodné frézování. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými překážkami. Předmět ochrany: V rámci celé oblasti se jedná o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru […]

Kraj stop v písku – dílčí část lokality V...

Kraj stop v písku – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Písčiny a dílčí vřesoviště. Ohrožení: Území ohrožuje expanze třtiny křovištní, brusnice borůvky a náletových dřevin. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými překážkami. Předmět ochrany: V rámci celé oblasti se jedná o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko […]

Území mokrých tlapek – dílčí část lokalit...

Území mokrých tlapek – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Písčiny. Území vhodné pro vytvoření tůní pro obojživelníky a bezobratlé živočichy spolu s vytvářením zoostromů. Zatím čeká na podobnější biologický výzkum. Ohrožení: Zarůstání náletovými dřevinami a třtinou křovišťní. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými překážkami. Předmět ochrany: V rámci celé oblasti se jedná o naprosto […]

Hrabství hraběnky Ptakonožky – dílčí část...

Hrabství hraběnky Ptakonožky – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Jedná se o lokalitu s historickým výskytem kriticky ohrožené ptačí nohy maličké (Ornitopus perpusillus) a hezky vyvinutých vřesovišť. Nutný další podrobný biologický výzkum. Ohrožení: Zarůstání lokality třtinou křovištní. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými překážkami. Předmět ochrany: V rámci celé oblasti se jedná o naprosto […]

Hradčany/Provodín-Vlčí vřesoviště – centr...

Hradčany/Provodín-Vlčí vřesoviště – centrální a západní část, součást  Motýlího královstí Vlčích vřesovišť

V rámci celé oblasti se jedná o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí ať už je to např.bývalá tanková střelnice Kuřívody a Židlov, Meandry Ploučnice, vřesoviště Hradčanského letiště, Hradčanské rybníky, pískovny u Provodína které navazují na Novozámecký rybník, Jestřebské slatiny a Swamp i […]

Ralsko(Kuřivody) – dílčí část bývalé tank...

Ralsko(Kuřivody) – dílčí část bývalé tankové střelnice, lokalita Zahrady královny Mateřídoušky v Motýlím královstí Vlčích vřesovišť

Fotografie lokality ZDE Na živiny mimořádně chudé trávníky, které jsou ale bohužel postupně pohlcovány agresivními porosty třtiny křovištní a nálety boroviček a nalézají se mezi Údolíčkem udatných Úročníků a cestou která lokalitu uzavírá z jižní části. Předmět ochrany: Na lokalitě se nacházejí životaschopné populace hnědáska kostkovaného (Melitaea cinxia), modráska lesního (Cyaniris semiargus), hnědoskvrnného (Polyomnatus daphnis) […]

Ralsko (Kuřivody) – dílčí část bývalé tan...

Ralsko (Kuřivody) – dílčí část bývalé tankové střelnice, lokalita Kraj Čarodějných přástevníků v Motýlím královstí Vlčích vřesovišť

Fotografie lokality ZDE Jsou to pozůstatky otevřených bezlesých ploch s pestrou mozaikou vřesovišť, krátkostébelných, sušších květnatých trávníků, která je zajímavá hlavně z hlediska výskytu vzácných i chráněných druhů hmyzu a ptáků, kteří jsou na otevřenosti těchto lokalit existenčně závislí. Protože ploch přestaly být narušovány vojenskou a další technikou, dochází k nežádoucímu zarůstání dřevinami i expanzními druhy trav. […]

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!