Stará Ves/Rýmařov (část Janovice)/Harrachov – mozaika mokřadních a mezofilních luk a pramenišť – přírodní rezervace Růžová

Vlhká prameniště i susší loučky obklopené pásy dřevin v jihovýchodní části CHKO Jeseníky.

Předmět ochrany:

Kociánek dvoudomý, prstnatec májový, vachta třílistá, ostřice blešní, vrba rozmarýnolistá.

Historická lokalita hořce jarního, masožravé tučnice obecné.

Z obojživelníků zde žije čolek horský, čolek obecný, skokan hnědý a vzácněji ropucha obecná. Z plazů zjištěna ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka obojková, a zmije obecná.

Hnízdí zde chřástal polní, bramborníček hnědý, potravní lokalita čápa černého, čápa bílého, ořešníka kropenatého.

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2016 uzavřeli naši kolegové z ČSOP Arion Olomouc s vlastníkem dohodu o spolupráci při ochraně lokality a od té doby jim s péčí o tuto lokalitu pomáháme.

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podpořte ochranu přírody

Podpořte i vy ochranu naší přírody. Díky Vašim darům můžeme chránit nejcennější přírodní lokality. Pomozte nám pokračovat v naší práci.
CHCI PODPOŘIT JARO Jaroměř

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!