Radotín/Zadní Kopanina – skalní stepi Cikánka nad Maškovým Mlýnem

Radotín/Zadní Kopanina – skalní stepi Cikánka nad Maškovým Mlýnem

Předmět ochrany: Výskyt včelníku rakouského (Dracocephalum austriacum), který se zde vyskytuje jako jedna z devíti populací v České republice. Nachází se zde více než 600 druhů vyšších rostlin a lokalita je významná i z hlediska entomologického – můžeme zde nalézt kriticky ohroženého okáče metlicového a soumračníka podobného (jde o jednu z posledních lokalit v ČR), ale i neméně ohroženého modráska východního a soumračníka žlutoskvrnného. Z dalších druhů méně běžných denních motýlů se zde vyskytuje i např. perleťovec fialkový, modrásek hnědoskvrnný, modrásek rozchodníkový, soumračník skořicový, otakárek ovocný i fenyklový. Okáč skalní zde bohužel již vyhynul. Z dalších zajímavějších druhů bezobratlých je třeba zcela jistě zmínit zatím přetrvávající výskyt kriticky ohroženého ploskoroha pestrého, kriticky ohroženou saranči německou, či atraktivní pavouky – skákavku rudopásou, stepníka rudého a sklípkánka černého. Z rostlin zde můžeme nalézt také bohatou populaci třemdavy bílé (Dictamnus albus), porosty kavylu Ivanova (Stipa yoanis), ale pěkné početnosti zde dosahuje i koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), sasanka lesní (A. sylvestris), bělozářka liliová (Anthericum liliago), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii),  sesel sivý a fenyklový (Seseli osseum, S. hippomarathrum), oman srstnatý (Inula hirta), devaterník šedý (Helianthemum canum),  svízel sivý (Galium glaucum) a locika vytrvalá (Lactuca perennis). Lokálně se vyskytuje i lněnka bavorská (Thesium bavarum), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), modřenec chocholatý (Muscari comosum), modřenec tenkokvětý (Muscari  tenuiflorum) a zvonek boloňský (Campanula bononiensis). Sice nepůvodní (introdukce z jižní Moravy), ale pohlednou „invazivní“ rostlinou je len rakouský (Linium austriacum). Bohatou populaci zde má užovka hladká, ještěrka obecná a slepýš křehký, údolnici obývá populace užovky obojkové.
 
 
Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:
V roce 2016 jsme uzavřeli s vlastníkem pozemku dohodu o spolupráci a od stejného roku o lokalitu pečujeme formou pastvy a mozaikovitého kosení. Péči zajišťuje pozemkový spolek Pražská pastvina
 
Více fotografií zde.
 
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *