Radotín/Zadní Kopanina – Přírodní rezervace Radotínské údolí

Radotín/Zadní Kopanina – Přírodní rezervace Radotínské údolí

Přírodní rezervace se nachází na jihozápadním okraji Prahy, v závěru údolí od Radotína směrem na Zadní Kopaninu a je součástí CHKO Český kras.

Předmět ochrany: Velká část území patří mezi Evropsky významné lokality a to především kvůli výskytu včelníku rakouského (Dracocephalum austriacum), který se zde vyskytuje jako jedna z devíti populací v České republice. Nachází se zde více než 600 druhů vyšších rostlin a lokalita je významná i z hlediska entomologického – můžeme zde nalézt kriticky ohroženého okáče metlicového a soumračníka podobného (jde o jednu z posledních lokalit v ČR), ale i neméně ohroženého modráska východního a snad stále i soumračníka žlutoskvrnného. Z dalších druhů méně běžných denních motýlů se zde vyskytuje i např. perleťovec fialkový, modrásek hnědoskvrnný, modrásek rozchodníkový, soumračník skořicový, otakárek ovocný i fenyklový. Okáč sklaní zde bohužel již vyhynul. Z dalších zajímavějších druhů bezobratlých je třeba zcela jistě zmínit zatím přetvávající výskyt ploskoroha pestrého, či atraktivní pavouky – skákavku rudopásou, stepníka rudého a sklípkánka černého. Z rostlin zde můžeme nalézt také bohatou populaci třemdavy bílé (Dictamnus albus), prosty kavylu Ivanova (Stipa yoanis), ale pěkné početnosti zde dosahuje i koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), sasanka lesní (A. sylvestris), bělozářka liliová (Anthericum liliago), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii),  sesel sivý a fenyklový (Seseli osseum, S. hippomarathrum), oman srstnatý (Inula hirta), devaterník šedý (Helianthemum canum),  svízel sivý (Galium glaucum) a locika vytrvalá (Lactuca perennis). Lokálně se vyskytuje i lněnka bavorská (Thesium bavarum), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), modřenec chocholatý (Muscari comosum), modřenec tenkokvětý (Muscari  tenuiflorum) a zvonek boloňský (Campanula bononiensis). Sice nepůvodní (introdukce z jižní Moravy), ale pohlednou „invazivní“ rostlinou je len rakouský (Linium austriacum). Bohatou populaci zde má užovka hladká, ještěrka obecná a slepýš křehký, údolnici obývá populace užovky obojkové.

Vztak k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

DSC_0558 V roce 2016 jsme spolu s partnerskými organizacemi Společnost pro ochranu motýlů a Pozemkovým spolkem Pražská pastvina získali souhlasy vlastníků, abychom se mohli pustit do prvních zásahů na udržení a podporu biologické rozmanitosti. Od tohoto roku jsme se proto pustili i do prvních zásahů a výhledova zde připravujeme pastvu přežvýkavců.

Další fotografie ZDE.

Další informace k pozemkovému spolku Pražská pastvina

Kdo jsme?

Skupina nadšenců, která by ráda nabídla pražákům možnost komunitní pastvy ovcí, koz, a časem snad i oslů a koní.

O co nám jde:

  • zajištění ekonomicky a ekologicky nejšetrnějšího způsobu péče o bezlesá chráněná území v Praze a jejím nejbližším okolí

  • alespoň částečné snížení množství masa a mléka z velkochovů jejich náhradou za produkty z „domácího“ chovu

  • udržování fyzické a psychické pohody obyvatel něčím smysluplnějším (myšleno s nějakou přidanou hodnotou), než je třeba trápení těla v zaprášené posilovně či běhání po parku.

Proč zrovna my?

Zatím jako jediní můžeme oficiálně nabídnout „veřejnosti“ vhodné pastviny přímo v Praze a těsném okolí a zároveň díky našemu odbornému zázemí (profesionální zoologové, botanici, ochránci přírody, ale i chovatelé ovcí, koz a koní) jsme schopni skloubit požadavky ochrany přírody s pastvou hospodářských zvířat.

Kde, kdy, jak?

Pilotním územím je Radotínské údolí a Černé rokle na jihozápadním okraji Prahy, Máslovická stráň severně od Prahy a výhledově i vybrané části Prokopského a Dalejského údolí a další zvláště chráněná území na sever i jih od Prahy.

Na dobrovolné bázi je možné začít okamžitě (prosím kontaktujte nás), výhledově budou možné i brigády či práce i na částečný, ba dokonce možná i úplný pracovní úvazek.

Kontakt: Jsme zatím ve stádiu vzniku, proto nás zatím prosím kontaktujte ne JaroJaromer(zavináč)seznam(tečka cz), nebo na 603 847 189. Připravujeme zcela nový web na toto téma na www.PrazskaPastvina.cz

Doporučujeme článek v Hospodářských novinách.

Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *