Ralsko – Kuřivody/Skelná huť -Vlčí vřesoviště jih, součást Motýlího království Vlčích vřesovišť

Ralsko – Kuřivody/Skelná huť -Vlčí vřesoviště jih, součást Motýlího království Vlčích vřesovišť

V rámci celé oblasti se jedná (spolu s centrální a západní částí) o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí ať už je to např.bývalá tanková střelnice Kuřívody a Židlov, Meandry Ploučnice, vřesoviště Hradčanského letiště, Hradčanské rybníky, pískovny u Provodína které navazují na Novozámecký rybník, Jestřebské slatiny a Swamp i Břehyňský rybník. Tyto lokality by od sebe navzájem byly jinak nezřídka zcela izolované rozlehlými lesními celky, ale takto vytvářejí jeden obří funkční bezlesý celek mokřadů, vřesovišť a písčin. Biokoridor (v minulosti alespoň částečně udržovaný pojezdy vojenské pásové techniky + pravidelným vřezáváním ploch pod elektrovody) je však zároveň i sám o sobě rozlehlou přírodovědně významnou lokalitou.

Ohrožení: Zarůstání třtinou křovišťní a náletovými dřevinami z důvodu neúdržby.

Předmět ochrany:
Roztroušená vřesoviště a zejména pak bezlesý biokoridor, který vytvářejí. Na lokalitě zatím zjištěna trvalá populace hnědáska kostkovaného (Melitaea cinxia). Výskyt kriticky ohroženého modráska obecného (Plebejus idas) se zatím prokázat nepodařilo ale není vyloučen, zejména po zavedení vhodné odborné údržby celého území. Ze vzácnějších druhů zatím nalezena jen trávnička obecná, z chráněných ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a slepýš křehký (Anguis fragilis).

Výskyt ohrožených druhů jako je majka fialová (Meloe violaceus) §3, nahoprutka písečná (Teesdalia nudiacaulis) C3, bělolist rolní (Filago arvensis) C3, kolenec Morisonův (Spergula morisonii) C3, hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera) C4a a paličkovec šedavý (Corynephorus canescens) zatím prokázán nebyl, ale není vyloučen zejména po zahájení vhodné údržby celého území.

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku: O lokalitu se staráme ve spolupráci s ČSOP Podještědí.

Tato lokalita je součástí Motýlího království Vlčích vřesovišť

Co jsou Motýlí království?

Více o Motýlím království Vlčích vřesovišť

Tato lokalita se dále dělí na jednotlivé podlokality:

Zahrádky komtesky trávničky

Kraj pončošek a trychtýřků

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *