Lázně Bohdaneč/Boudy – pískomilná společenstva pod elektrovody – „Východočeská Sahara“

Lázně Bohdaneč/Boudy – pískomilná společenstva pod elektrovody – „Východočeská Sahara“

Plochy pod elektrickým vedením (velmi vysoké napětí) severně od silnice Lázně Bohdaneč – (Horka) Semtín, zhruba až po konec pískovny Oplatil u Nových Ždánic.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Předmět ochrany:

Společenstva živočichů a rostlin na písčitém či hlinitopísčitém podloží se soustavou několika tůní.

Lokalita je významná pro mnohé druhy obojživelníků – zejména pro významnou populaci skokana ostronosého (Rana arvalis), dále zde žije i skokan štíhlý (Rana dalmatina), skřehotavý (Pelophylax ridibundus) a hnědý (Rana temporaria), kuňka obecná (Bombina bombina), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), rosnička zelená (Hyla arborea) a čolek obecný (Lissotriton vulgaris). Nalézá se zde i silnější populace ještěrky obecné (Lacerta agilis) a slabší populace celoevropsky chráněné vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis), šídla rákosního (Aeshna affinis),  vřetenušky ligrusové (Zygaena carniolica), vřetenuška čičorkové (Zygaena ephialtes), modráska bahenního (Phengaris nausithous), modráska jetelového (Polyommatus bellargus), modráska štírovníkového (Cupido argiades), ohniváčka černočerného (Lycaena dispar),  a dalších vzácnějších druhů bezobratlých. Původně vymírající populaci okáče ovsového (Minois dryas) se nám vhodnými zásahy podařilo zvednout z původních několika posledních ex. na desítky, spíše až stovky ex v roce 2013.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Skokan ostronosý (Rana arvalis) Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vřetenuška ligrusová (Zygaena carniolica) Rosnička zelená (Hyla arborea)

 

Z rostlin zde roste silně ohrožená nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis) a ovsíček časný (Aira praecox), žebratka bahenní (Hottonia palustris),  nebo pavinec horský (Jasione montana).

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nahoprutka písečná (Teesdaulia nudicaulis)

 

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2011 jsme získali písemný souhlas vlastníka a uživatelů pozemku (tímto děkujeme Lesům ČR, LS Choceň ale i enegertikům z ČEZ Distribuce za pochopení i podporu tomuto celkem smělému projektu) s prováděním managementových opatření a na podzim roku 2011 jsme v úzké spolupráci s firmou Naturaservis s.r.o. zahájili rozsáhlou revitalizaci území (stržení drnu na třtinou křovištní nejvíce degradovaných plochách, obnova tůní a hloubení nových, likvidace náletových dřevin včetně akátin) a v dalších letech pokračujeme údržbou vybraných ploch kosením a dalšími managementovými opatřeními. Zásahy těžkou technikou pokračují i v dalších letech, stejně jako následná péče o obnovované písčiny  mokřady.

Reportáže o lokalitě ZDE  ZDE

Další fotografie ZDE.
nadacecez

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *